Direct naar content gaan

Samenvatting

27 vennootschappen naar Belgisch recht, waaronder Casino de Spa nv, die samen de btw-eenheid Gaming Ardent vormen en voor btw-doeleinden dus als één belastingplichtige worden beschouwd, bieden onlinekansspelen aan. De btw-vrijstelling voor kans- en geldspelen die langs elektronische weg worden aangeboden, is afgeschaft door een Belgische federale wet van 2016. Andere kansspelen (waaronder loterijen) blijven daarentegen vrijgesteld van de btw.

Deze selectieve vrijstelling is volgens de aanbieders van onlinekansspelen in België in strijd met het neutraliteitsbeginsel. In de onderhavige zaak beschouwen zij de vrijstelling van andere kansspelaanbieders bovendien als ongeoorloofde staatssteun.

Het Tribunal de première instance de Liège (België) heeft over deze kwestie aan het HvJ prejudiciële vragen gesteld.

A-G Kokott geeft het HvJ in overweging om de prejudiciële vragen als volgt te beantwoorden.

  1. Artikel 135, lid 1, onder i, Btw-richtlijn is niet rechtstreeks toepasselijk. Het is noch onvoorwaardelijk noch voldoende nauwkeurig.
  2. Het beginsel van neutraliteit van de btw verzet zich niet tegen een onderscheid tussen langs elektronische weg aangeboden geldspelen en niet langs elektronische weg aangeboden geldspelen. Veeleer bestaan er objectieve redenen voor dat onderscheid, alsmede voor het onderscheid tussen langs elektronische weg aangeboden geldspelen en langs elektronische weg georganiseerde loterijen.
  3. De vraag naar een steunmaatregel ten gunste van een andere belastingplichtige in een procedure die uitsluitend betrekking heeft op de eigen belastingschuld, is niet-ontvankelijk. De schuldenaar van een belasting kan zich in beginsel niet aan de betaling daarvan onttrekken door aan te voeren dat de door andere ondernemingen genoten vrijstelling staatssteun vormt.

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
1 juli 2016 t/m 21 mei 2018
Instantie
A-G HvJ
Datum instantie
25 april 2024
Rolnummer
C-741/22
ECLI
ECLI:EU:C:2024:359
Auteur(s)
prof. mr. dr. M.M.W.D. Merkx
Erasmus Universiteit / BDO
NLF-nummer
NLF 2024/1130
Aflevering
14 mei 2024
Judoregnummer
JCDI:NFB6386
celex32006l0112&artikel=135,celex32006l0112&artikel=135

Naar de bovenkant van de pagina