Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent(2)
  • Kennisgroepstandpunt(2)

Samenvatting

Verschillende schepen van een in België gevestigde onderneming worden in Nederland ingezet voor het uitbaggeren van wateren alsmede daaraan gerelateerde werkzaamheden zoals het afvoeren van het opgebaggerde materiaal. Een deel van de schepen is slechts op één plek in Nederland actief terwijl andere schepen ingezet worden voor het zowel binnen Nederland als van Nederland naar België afvoeren van het opgebaggerde materiaal.

Vraag

Is op het uitbaggeren en de bijkomende werkzaamheden, zoals het afvoeren van het opgebaggerde materiaal, artikel 15, lid 3, Verdrag Nederland-België van toepassing?

Antwoord

Ja. Artikel 15, lid 3, Verdrag Nederland-België wijkt af van artikel 15, lid 3, OESO-Modelverdrag. In het Verdrag Nederland-België ontbreekt in artikel 15, lid 3, de voorwaarde dat sprake moet zijn van exploitatie van een schip in internationaal verkeer.

De kennisgroep concludeert hieruit dat voor toepassing van artikel 15, lid 3, Verdrag Nederland-België geen nadere voorwaarden worden gesteld aan de exploitatie van het schip. Dat betekent dat artikel 15, lid 3, Verdrag Nederland-België zowel van toepassing is op de werkzaamheden met betrekking tot het uitbaggeren van de wateren in Nederland als het afvoeren van het opgebaggerde materiaal binnen Nederland dan wel van Nederland naar België.

Volledigheidshalve merkt de kennisgroep op dat voor de toepassing van artikel 8 Verdrag Nederland-België wel sprake moet zijn van exploitatie in internationaal verkeer.

Artikel 15, lid 3, Verdrag Nederland-België wijst het heffingsrecht over beloningen ter zake van een dienstbetrekking uitgeoefend aan boord van een schip, binnenschip of luchtvaartuig exclusief toe aan de verdragsstaat waarin de plaats van werkelijke leiding is gelegen van de onderneming die dat schip, binnenschip of luchtvaartuig exploiteert.

Metadata

Rubriek(en)
Internationaal belastingrecht
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
Belastingdienst
Datum instantie
25 juni 2024
Rolnummer
KG:041:2024:17
NLF-nummer
NLF 2024/1597
Aflevering
2 juli 2024
bwbv0006999&artikel=15,bwbv0006999&artikel=15,bwbv0006999&artikel=8,bwbv0006999&artikel=8

Naar de bovenkant van de pagina