Direct naar content gaan
}

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

The Stig heeft afscheid genomen als columnist van Orde, het blad van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs. Daarmee wordt een tijdperk afgesloten. In deze opinie is zijn afscheidscolumn opgenomen.

Opinie

Trouwe lezers van het blad Orde, het clubblad van de NOB, zullen in de meest recente editie tevergeefs hebben gezocht naar de vaste column van The Stig. Het toeval wil dat de redactie van NLF Opinie The Stig (identiteit bekend bij de redactie) op een druilerige donderdagavond tegen het lijf liep in de omgeving van het Zandvoortse circuit. The Stig zag er enigszins depri uit, hetgeen naar zijn zeggen te wijten viel aan het recente overlijden van zijn jeugdidool Niki Lauda. Op onze vraag of hij niet verheugd was dat het Formule 1-circus in 2020 terug zou keren naar Zandvoort merkte hij op dat het eerste beeld dat op zijn netvlies verscheen toen hij hoorde over de terugkeer van het Formule 1-circus, het beeld was van de Britse coureur Roger Williamson die op 29 juli 1973 op Zandvoort live op tv levend verbrandde na een crash. De destijdse alertheid van de brandweer op het Zandvoortse circuit vertoonde volgens The Stig veel gelijkenissen met de alertheid van de huidige Belastingdienst op het toeslagendossier. Gelukkig was Niki Lauda in 1976 in Duitsland gecrasht en niet op het Zandvoortse circuit, aldus The Stig. Op onze vraag naar de afwezigheid van zijn column in Orde volgde een enigszins warrig betoog over de vrijheid van een columnist versus de zeggenschap van het NOB-bestuur over de inhoud van het clubblad. The Stig had er naar eigen zeggen vrede mee dat een einde was gekomen aan zijn columns voor Orde. De zelfbenoemde baancommissarissen hinderden hem de laatste tijd steeds vaker om vol te gassen. ‘Onder het bewind van Frits (FH: bedoeld wordt Frits Sobels) was dat wel anders’, aldus The Stig. Hij vond het wel enorm grappig dat zijn wederhelft, die sedert geruime tijd geen lid meer is van de NOB, wel ruim aandacht kreeg in de recente editie van Orde over haar rol als ‘woman in control.’ ‘Dat zou nog wat worden als we samen onze memoires over een leven in de fiscaliteit zouden schrijven’, filosofeerde The Stig. Na afloop van ons gesprek gaf The Stig ons nog de tekst mee van zijn laatste column die niet meer in Orde was opgenomen. Hierna volgt de tekst waarmee The Stig de laatste ronde inging, maar niet meer uitkwam.

‘Op 1 februari dit jaar hield de voorzitter van de NOB een vlammend betoog in Nieuwspoort. Hij gaf aan dat de NOB vaker dan voorheen gevraagd en ongevraagd een bijdrage gaat leveren aan fiscale beleidsmakers om tot een goede discussie te komen over fiscale wetsvoorstellen. Een zo’n voorstel is het conceptwetsvoorstel dat zich richt tegen excessief lenen door dga’s. In een eerdere column heb ik er al op gewezen dat de NOB enige terughoudendheid past over dat onderwerp, gelet op een advertentie die Orde in 2015 en 2016 ontsierde. Kennelijk vindt men het binnen het NOB-bestuur en omgeving echter niet zo relevant wat ik schrijf, al doen signalen die mij met enige regelmaat uit de wandelgangen van de Muiderpoort bereiken anders vermoeden. Ik begreep namelijk dat een delegatie van de Commissie wetsvoorstellen bij het ministerie van Financiën is langs geweest om zich te beklagen over het gevaar van dubbele heffing dat in het wetsvoorstel is ingebakken. Er zou mogelijk zelfs sprake zijn van strijdigheid met mensenrechtenverdragen! Wie zich druk maakt over die dubbele heffing, ziet over het hoofd dat het wetsvoorstel gedrag poogt te beïnvloeden. Het gedrag bestaat uit excessief lenen in plaats van tijdig dividend uitkeren. Wie zijn of haar gedrag niet aanpast, weet wat hem of haar te wachten staat: dubbele heffing. De NOB zou best ook wel wat zendingswerk onder belastingplichtigen mogen gaan verrichten.’

The Stig vroeg ons nog langs deze weg zijn trouwe lezers van de afgelopen jaren te bedanken. Hij wenst het bestuur van de NOB nog veel sterkte en wijsheid bij het weerstaan van de zware orkanen die zich de komende jaren vanaf het Binnenhof richting de Muiderpoort zullen verplaatsen. Het zal nog lang code rood blijven.

‘Bartjan, hou de brandblusapparaten in de aanslag en oefen regelmatig in het adequaat blussen van branden. Laat de NOB-adviseur niet eindigen als Roger Williamson!’

Aldus sprak, voor het laatst, The Stig.

Metadata

Rubriek(en)
Overig
Auteur(s)
mr. F. van Horzen
Meijburg & Co
NLF-nummer
NLF Opinie 2019/30
Judoreg
NFB2541
Publicatiedatum
16 juni 2019

Naar de bovenkant van de pagina