Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

In de zaak GE Infrastructure Hungary Holding Kft heeft de Fővárosi Törvényszék (rechter voor de agglomeratie Boedapest, Hongarije) aan het HvJ prejudiciële vragen gesteld over de uitlegging van een regeling voor fusies in de Hongaarse Wet op de vennootschapsbelasting die voor zuiver interne situaties bepalingen vaststelt die identiek zijn aan die van de Fusierichtlijn voor grensoverschrijdende situaties (Richtlijn 2009/133).

Het HvJ verklaart het volgende voor recht:

1. Het HvJ is krachtens artikel 267 VWEU bevoegd het Unierecht uit te leggen wanneer dit de situatie in kwestie niet rechtstreeks regelt, maar de nationale wetgever er bij de omzetting van de bepalingen van een richtlijn in nationaal recht voor heeft gekozen – zoals het hem vrijstaat te doen – zuiver interne situaties op dezelfde wijze te behandelen als situaties die door die richtlijn worden geregeld.

2. Artikel 8, lid 2, Richtlijn 2009/133 moet aldus worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een nationale wettelijke regeling die het voordeel van deze bepaling afhankelijk stelt van niet in deze richtlijn voorkomende voorwaarden die verband houden met de vermindering van de deelneming van de deelgerechtigde van de inbrengende vennootschap in die vennootschap of met de vermindering van het maatschappelijk kapitaal van deze vennootschap.

Metadata

Rubriek(en)
Europees belastingrecht
Belastingtijdvak
2019
Instantie
HvJ
Datum instantie
16 november 2023
Rolnummer
C-318/22
ECLI
ECLI:EU:C:2023:890
Auteur(s)
dr. G.F. Boulogne
BDO / Universiteit van Amsterdam
bwbv0001506&artikel=267,bwbv0001506&artikel=267

Naar de bovenkant van de pagina