Direct naar content gaan

Samenvatting

In de rubriek ‘Een arrest om snel/nooit te vergeten’ beoordeelt een gezaghebbende auteur periodiek een uitspraak van de Hoge Raad of het Hof van Justitie als uitstekend of juist als zwak. Bij een negatief oordeel over het arrest geeft de auteur aan hoe de uitspraak zijns/haars inziens had moeten luiden. Onderstaande bijdrage is van Otto Marres.

Op 17 mei 2024 wees de Hoge Raad arrest in de ORA-zaak. ORA staat hier voor ‘obligations remboursables en actions’ ofwel converteerbare obligaties. Het arrest ging onder meer over de kwalificatie van dit instrument voor de toepassing van de Nederlandse belastingwet. Hoewel dit arrest op het eerste gezicht in lijn lijkt te liggen met eerdere jurisprudentie, is dit bij nadere beschouwing niet het geval. Bovendien leiden de overwegingen van de Hoge Raad tot rechtsonzekerheid. Wanneer kan kapitaal worden geherkwalificeerd? Wanneer is een terugbetalingsverplichting voldoende wezenlijk?

Auteur heeft geen betrokkenheid bij de in deze bijdrage behandelde juridische procedure.

Metadata

Rubriek(en)
Vennootschapsbelasting
Internationaal belastingrecht
Publicatiedatum
10 juli 2024
NLF-nummer
NLF-W 2024/24
Auteur(s)
Prof. dr. O.C.R. Marres
Meijburg & Co, Universiteit van Amsterdam
bwbr0002672~artikel_9,bwbv0001506~artikel_43

Naar de bovenkant van de pagina