Direct naar content gaan

Samenvatting

Begin 2013 was A enig aandeelhouder van X (bv; belanghebbende), die actief is in de paardenwereld.

X heeft in de jaren 2006 tot en met 2012 telkens verlies geleden. De verliezen over die jaren zijn door de Belastingdienst vastgesteld op in totaal € 2.659.627. Begin 2006, het oudste verliesjaar, bedroeg de balanspost ‘voorraad paarden’ € 697.500. De omzet behaald in dat jaar was € 276.784.

In de Paardenkrant van begin 2013 is X te koop gezet, hetgeen heeft geresulteerd in een verkoop van de aandelen X voor een bedrag van € 440.931.

De Inspecteur stelt dat de verliezen geleden vóór de aandeelhouderswijziging in 2016 niet verrekenbaar zijn op grond van artikel 20a Wet VpB 1969. Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft de Inspecteur gelijk gegeven.

X heeft hoger beroep ingesteld.

In geschil is in de eerste plaats of X voldoet aan de inkrimpings- en voornemenstoets van artikel 20a, lid 4, Wet VpB 1969.

Hof Den Bosch oordeelt dat de werkzaamheden van X direct voorafgaand aan de aandeelhouderswijzing zijn ingekrompen tot afgerond 25,70%. Aangezien dat minder is dan 30%, leidt dat ertoe dat X niet voldoet aan de inkrimpingstoets. Het Hof komt daarom niet meer toe aan de voornemenstoets.

In geschil is dan of X op grond van artikel 20a, lid 11, Wet VpB 1969 aanspraak kan maken op verliesverrekening. Dat is volgens het Hof niet het geval. De winsten na de aandeelhouderswijziging zijn niet toe te rekenen aan werkzaamheden die aanwezig waren direct voorafgaand aan de aandeelhouderswijziging. De winsten zijn behaald met na de aandeelhouderswijziging ingebrachte activa (een andere voorraad paarden). Dit is nu juist de situatie die de wetgever bij de invoering van artikel 20a, lid 11, Wet VpB 1969 heeft willen bestrijden.

Het hoger beroep is ongegrond.

Metadata

Rubriek(en)
Vennootschapsbelasting
Belastingtijdvak
2016
Instantie
Hof Den Bosch
Datum instantie
1 mei 2024
Rolnummer
22/1408
ECLI
ECLI:NL:GHSHE:2024:1531
NLF-nummer
NLF 2024/1291
Aflevering
4 juni 2024
Judoregnummer
JCDI:NFB6428
bwbr0002672&artikel=20a,bwbr0002672&artikel=20a

Naar de bovenkant van de pagina