Direct naar content gaan

Samenvatting

Op 18 april 2024 heeft de staatssecretaris met de Tweede Kamer een commissiedebat gevoerd over het conceptwetsvoorstel ‘Werkelijk rendement box 3’. Dit voorstel is via internet geconsulteerd in het najaar van 2023. Tijdens het debat heeft hij naar aanleiding van de vragen en zorgpunten die bij de Kamer leven, een brief toegezegd. Met deze brief voldoet hij aan deze toezegging en beantwoordt hij de resterende vragen uit het commissiedebat.

In deze brief gaat de staatssecretaris achtereenvolgens in op de volgende onderwerpen:

  • Het onderscheid tussen liquide en niet-liquide beleggingen
  • Vormgeving vermogensbelasting
  • Opzet onderzoeken naar vastgoed
  • Adviezen adviesorganen

Om het schema voor inwerkingtreding per 2027 nog te kunnen halen, moet het conceptwetsvoorstel begin juni 2024 in een ambtelijk voorportaal worden besproken ter voorbereiding van de behandeling in de ministerraad eind juni voor de adviesaanvraag bij de Raad van State. Dit betekent dat nog deze maand besloten moet worden of het wetsvoorstel in deze vorm klaar is voor deze volgende stappen. Als dat deze maand niet meer lukt, is inwerkingtreding per 2027 niet meer mogelijk.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
16 mei 2024
Rolnummer
2024-0000286212
NLF-nummer
NLF 2024/1201
Aflevering
21 mei 2024
bwbr0011353&artikel=5.1,bwbr0011353&artikel=5.1,bwbr0011353&artikel=5.2,bwbr0011353&artikel=5.2,bwbr0011353&artikel=5.3,bwbr0011353&artikel=5.3

Naar de bovenkant van de pagina