Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel ‘Wijzigingswet financiële markten’ 2024 (36 442) op 11 juni 2024 aangenomen. Dit voorstel is een verzamelwetsvoorstel dat onderdeel uitmaakt van een in beginsel jaarlijkse wijzigingscyclus van wet- en regelgeving op het terrein van de financiële markten. In deze cyclus worden kleinere onderwerpen opgenomen die geen separaat voorstel rechtvaardigen.

De Kamer heeft tevens een bij dit wetsvoorstel behorend amendement aangenomen dat voorziet in een verbod op belastingadvies door de trustsector. Op dit moment is het geldende verbod op het verlenen van trustdiensten aan cliënten aan wie door hetzelfde trustkantoor ook reeds belastingadvies gegeven is niet altijd voldoende handhaafbaar omdat ten tijde van het aangaan van trustdienstverleningen niet is vast te stellen aan welke cliënten in het verleden belastingadvies is gegeven.

Dit amendement voorziet in een aanpassing van de wetgeving om deze handhaafbaarheid te vergroten door, in lijn met het advies van De Nederlandsche Bank, belastingadvies door de trustsector in zijn geheel te verbieden.

De indiener van dit amendement is van mening dat alleen het inzichtelijk maken van de in het verleden gegeven belastingadviezen geen voldoende waterdichte oplossing biedt, bijvoorbeeld omdat dat belastingadvies dan wel de trustdienstverlening gefactureerd wordt aan een op papier separate entiteit. Een verbod op belastingadvies zou als sluitstuk dienen op reeds genomen maatregelen en de handhaafbaarheid vergroten. Tenslotte is belastingadvies van de trustsector in de regel gericht op het faciliteren van agressieve fiscale structuren om belasting te ontwijken en is het in het maatschappelijk belang om hier paal en perk aan te stellen.

Over het amendement is hoofdelijk gestemd. 74 Kamerleden hebben voor het amendement gestemd en 72 Kamerleden hebben tegen het amendement gestemd. 4 Kamerleden hebben niet deelgenomen aan deze stemming.

Metadata

Rubriek(en)
Overig
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
Tweede Kamer
Datum instantie
11 juni 2024
Rolnummer
36 442
NLF-nummer
NLF 2024/1463
Aflevering
18 juni 2024

Naar de bovenkant van de pagina