Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis(2)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(4)
  • Jurisprudentie(4)
  • Commentaar NLFiscaal(2)
  • Literatuur(8)
  • Recent(1)

Met ingang van 1 januari 2021 is de Wet bronbelasting 2021 (met betrekking tot interest en royalty’s) in werking getreden. In de onderhavige regeling (Stcrt. 2021, 48054 van 22 december 2021) stelt de staatssecretaris in verband met de heffing van belasting de uitvoeringsvoorschriften vast ter uitvoering van het interestartikel en het royaltyartikel in de belastingverdragen die Nederland heeft gesloten en in regelingen tot het vermijden van dubbele belasting die Nederland heeft getroffen voor een land of openbaar lichaam binnen het Koninkrijk.

Het multilateraal instrument (MLI) is voor Nederland in werking getreden met ingang van 1 juli 2019. Daarmee is per 1 januari 2020 het MLI van toepassing geworden op verschillende Nederlandse bilaterale belastingverdragen. Als gevolg van het MLI is een aantal bepalingen, veelal gericht op het voorkomen van verdragsmisbruik, van toepassing geworden, waardoor (de werking van) het betreffende belastingverdrag wijzigt. Een van deze bepalingen betreft een algemene antimisbruiktoets, de Principal Purposes Test (PPT). Op basis van de PPT worden verdragsvoordelen niet toegekend indien een constructie is opgezet of een transactie is aangegaan met als een van de voornaamste doelen om toegang tot een voordeel van het belastingverdrag te verkrijgen, tenzij de toekenning van dat voordeel in de gegeven omstandigheden in overeenstemming zou zijn met het voorwerp en doel van de relevante verdragsbepaling(en).

Dit besluit is met ingang van 23 december 2021 in werking getreden.

Rubriek(en)
Internationaal belastingrecht
Instantie
MvF
Datum instantie
7 december 2021
Rolnummer
2021-21220
Auteur(s)
Michel van Dun
PwC/Universiteit van Amsterdam
NLF-nummer
NLF 2022/0120
Aflevering
13 januari 2022
Judoreg
NFB4763
bwbr0042952&artikel=1.2&lid=1,bwbr0042952&artikel=2.1&lid=1

X