Direct naar content gaan

Samenvatting

X (belanghebbende) exploiteert een animatiestudio. Tot de werkzaamheden behoort het maken van audiovisuele creaties die in de vorm van een voorstelling worden aangeboden aan publiek. In dat kader heeft X een (openlucht)voorstelling georganiseerd. Gedurende de voorstelling worden vooraf gecreëerde (animatie)beelden en lichteffecten geprojecteerd op objecten (met name gebouwen en bomen) in een park, die tijdens een wandeling van 2,5 kilometer kunnen worden waargenomen.

In geschil is of de door X verrichte diensten zijn aan te merken als het verlenen van toegang tot bioscopen in de zin van artikel 9, lid 2, aanhef en onderdeel a, Wet OB 1968 in samenhang gelezen met tabel I, post b.14, onderdeel e, Wet OB 1968. In dat geval is op de diensten het verlaagde btw-tarief van toepassing.

Het begrip ‘bioscoop’ moet volgens Rechtbank Zeeland-West-Brabant worden uitgelegd als een theater waar films worden vertoond. Naar het oordeel van de Rechtbank kan de projectie van bewegende en stilstaande (animatie)beelden, licht- en geluidseffecten gedurende een wandeling van 2,5 kilometer, zoals hier aan de orde, bij een strikte (grammaticale) uitleg niet onder het begrip ‘bioscoop’ worden begrepen. Op de diensten is het verlaagde btw-tarief niet van toepassing.

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
3e kwartaal 2022
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum instantie
22 maart 2024
Rolnummer
23/3064
ECLI
ECLI:NL:RBZWB:2024:1989
NLF-nummer
NLF 2024/0815
Aflevering
2 april 2024
bwbr0002629&artikel=9,bwbr0002629&artikel=9

Naar de bovenkant van de pagina