Direct naar content gaan

Samenvatting

In deze bijdrage wordt door Simon Cornielje stilgestaan bij de band tussen de digitalisering en het harmonisatieproces in de btw. Onderbouwd wordt dat de behoefte aan digitale rapportageverplichtingen feitelijk voortvloeit uit het gebrek aan harmonisatie en bovendien noodzakelijk wordt geacht om het voorgestelde definitieve btw-systeem verteerbaar te maken. Zonder verdere harmonisatie wordt de potentie van een digitale btw nauwelijks benut.


Deze bijdrage is een referentie-artikel op ‘De toekomst van btw is digitaal: Perspectief Europese belastingdiensten (deel 1)’ van Albert Bomer en Menno Griffioen in NLF-W 2022/3.

NLF-W artikel

NB. De titel van dit artikel is losjes ontleend aan een artikel van Bijl in WFR 1992/645.

1. Inleiding

Log hier in om verder te lezen

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Wetsartikelen
Auteur(s)
prof. dr. S.B. Cornielje
PwC/ Vrije Universiteit
NLF-nummer
NLF-W 2022/9
Judoreg
NFB4897
Publicatiedatum
17 maart 2022
bwbr0002629&artikel=17a

Naar de bovenkant van de pagina