Direct naar content gaan

Samenvatting

De staatssecretaris heeft, mede namens de minister van EZK, de evaluatie van de fiscale ondernemerschapsregelingen naar de Tweede Kamer gestuurd. Het onderzoek is uitgevoerd door de onafhankelijke onderzoeksbureaus SEO en Dialogic. Voor het onderzoek is gebruikgemaakt van interviews, een enquête en een data-analyse. De data-analyse is gebaseerd op microdata van het CBS met gegevens uit de aangifte inkomstenbelasting voor de periode 2007-2021.

Deze evaluatie wijst uit dat de fiscale ondernemerschapsregelingen (zeer) beperkt doeltreffend zijn in relatie tot hun overkoepelende doel: het realiseren van maatschappelijke spill-overs via het stimuleren van ondernemerschap. Bovendien zijn de zelfstandigenaftrek en mkb-winstvrijstelling grote ongerichte instrumenten, waardoor het risico op verspilling op de loer ligt. De regelingen die zich richten op andere beleidsdoelen scoren beter op zowel doeltreffendheid als doelmatigheid.

Gezien de demissionaire status van dit kabinet is het aan een volgend kabinet om de uitkomsten van de evaluatie te wegen en te beoordelen of en, zo ja, welke vervolgstappen geboden zijn naar aanleiding van deze evaluatie, en de Kamer daarover te informeren, aldus de staatssecretaris.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Vennootschapsbelasting
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
12 juni 2024
Rolnummer
2024-0000340555
Auteur(s)
mr. W.J.H. Antonisse
Horlings Belastingadviseurs
NLF-nummer
NLF 2024/1410
Aflevering
18 juni 2024
Judoregnummer
JCDI:NFB6444
bwbr0011353&artikel=3.74,bwbr0011353&artikel=3.74

Naar de bovenkant van de pagina