Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving(1)
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie(57)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur(3)
  • Recent(15)

UBS Real Estate is een beheervennootschap voor gemeenschappelijke beleggingsfondsen met hoofdkantoor in Duitsland en een bijkantoor in Italië. Zij beheert de portefeuilles van twee vastgoedfondsen. De Italiaanse belastingdienst heeft geweigerd om over te gaan tot teruggave van de registratie- en de kadasterbelasting die deze vastgoedfondsen hebben betaald bij de inschrijving van de verwerving van twee commerciële complexen op grond dat zij open beleggingsfondsen zijn, en geen gesloten beleggingsfondsen zoals de Italiaanse regeling vereist om in aanmerking te komen voor een verlaging van deze belasting met 50%. In het kader van procedures hierover heeft de verwijzende rechter aan het HvJ een prejudiciële vraag gesteld.

Het HvJ verklaart in antwoord op de vraag het volgende voor recht.

Artikel 56 EG (thans, na wijziging, artikel 63 VWEU) moet aldus worden uitgelegd dat het in de weg staat aan een regeling van een lidstaat op grond waarvan de verlaging van de hypotheek- en de kadasterbelasting voorbehouden is aan gesloten vastgoedfondsen, met uitsluiting van open vastgoedfondsen, voor zover deze twee categorieën van fondsen zich in objectief vergelijkbare situaties bevinden, tenzij dat verschil in behandeling wordt gerechtvaardigd door de doelstelling systeemrisico’s op de vastgoedmarkt te beperken.

Nagenoeg conform conclusie A-G Hogan, ECLI:EU:C:2021:148.

Rubriek(en)
Europees belastingrecht
Belastingtijdvak
2006
Instantie
HvJ
Datum instantie
16 december 2021
Rolnummer
C‑478/19
ECLI
ECLI:EU:C:2021:1015
bwbv0001506&artikel=63

X