Direct naar content gaan
}

Gerelateerde content

Samenvatting

De inspecteur had aan een sjoemelende BV over het tijdvak 1987 tot en met 1989 een naheffingsaanslag loonbelasting van fl. 709.091 (met een boete van fl. 689.688) gestuurd. Het Hof had deze verminderd tot fl. 708.698 en de boete geschrapt. De BV had volgens haar boekhouding van 1987 tot en met 1989 aanzienlijke bedragen betaald op zogenaamde fake-facturen. Het Hof hield het er op dat deze betalingen nooit daadwerkelijk hadden plaatsgevonden en de bedragen dus onjuist in de administratie waren verwerkt. Gelet op de omvang kwam het Hof tot de conclusie dat deze bedragen waren bestemd voor de aandeelhouders, voorzover zij niet als zwarte lonen aan de werknemers van de BV waren uitbetaald.
Het Hof vond het in dit geval niet onredelijk dat de inspecteur van de betalingen 70% als door de BV betaald zwart loon had aangemerkt en daarover loonbelasting had nageheven.
In cassatie komt het volgende aan de orde: I) Het Hof zou onvoldoende gemotiveerd hebben afgezien van het horen van een bepaalde getuige. Deze klacht faalt omdat de BV zelf had medegedeeld dat geen verdere mondelinge behandeling van de zaak werd gewenst; II) Toen het Hof besloot ambtshalve getuigen te gaan horen, had het de BV niet mogen houden aan haar eerdere intrekking van het aanbod van getuigenbewijs. Deze klacht faalt eveneens omdat noch uit de uitspraak noch uit de stukken van het geding blijkt dat het Hof dit zou hebben gedaan; III) Het Hof zou tijdens de procedure niet kenbaar hebben gemaakt dat bij hem het vermoeden was gerezen dat de BV had meegewerkt aan fake-facturen en dat het de BV aldus niet in de gelegenheid had gesteld zich te beraden over haar mogelijkheid tegenbewijs te leveren. Ook deze klacht faalt. Uiteindelijk is door de BV geen bewijsaanbod gedaan en er heeft zich ook geen onverwachte wending voorgedaan die het Hof er toe noopte een voorlopig oordeel te geven over het door de inspecteur geleverde bewijs en de bewijskracht van de verklaringen van de ambtshalve door het Hof gehoorde getuigen.

Metadata

Rubriek(en)
Loonbelasting
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
1987 - 1989
Instantie
HR
Datum instantie
17 december 2004
Rolnummer
38.831
ECLI
ECLI:NL:HR:2004:AR7741
bwbr0005537&artikel=8:63&lid=2

Naar de bovenkant van de pagina