Direct naar content gaan

Samenvatting

Een IOAW-uitkeringsgerechtigde heeft gedurende twee keer zes maanden werkzaamheden verricht bij de gemeente Amsterdam op basis van overeenkomsten met als opschrift ‘Plaatsingsovereenkomst Participatieplaatsen in het kader van de Wet werk en bijstand (WWB)’. Betrokkene stelt zich op het standpunt dat sprake was van een arbeidsovereenkomst, omdat voldaan is aan de criteria loon, arbeid en gezag.

De kantonrechter in Amsterdam en Hof Amsterdam zijn haar daarin niet gevolgd.

De Hoge Raad oordeelt dat het Hof ten onrechte de bedoeling van partijen ook van belang heeft geacht voor de vraag of tussen de gemeente en de vrouw een arbeidsovereenkomst bestaat. Volgens de Hoge Raad is niet van belang of partijen ook daadwerkelijk de bedoeling hadden de arbeidsrelatie onder de wettelijke regeling van de arbeidsovereenkomst te laten vallen. Waar het om gaat, is of de tussen partijen overeengekomen rechten en verplichtingen voldoen aan de wettelijke omschrijving van de arbeidsovereenkomst. Hoewel het Hof op dit punt uitgaat van een onjuiste maatstaf, blijft de uitspraak van het Hof wel in stand. Dit omdat het Hof vervolgens ook nog de juiste maatstaf heeft toegepast door te beoordelen of de afspraak over het verrichten van werkzaamheden de kenmerken heeft van een arbeidsovereenkomst. Hierdoor wordt de uitspraak zelfstandig gedragen door de beoordeling op basis van die juiste maatstaf en maakt het toepassen van de verkeerde maatstaf niet dat de uitkomst niet in stand kan blijven.

Met de uitspraak van de Hoge Raad blijft de beslissing van het Hof dat geen sprake is van een arbeidsovereenkomst, in stand.

Anders, Conclusie A-G De Bock.

Metadata

Rubriek(en)
Civiel recht
Belastingtijdvak
2014
Instantie
HR
Datum instantie
6 november 2020
Rolnummer
19/03369
ECLI
ECLI:NL:HR:2020:1746
Auteur(s)
Dick Molenaar
All Arts Belastingadviseurs/Erasmus Universiteit
NLF-nummer
NLF 2020/2571
Aflevering
26 november 2020
Judoreg
NFB3844
,bwbr0002471&artikel=2&lid=1

Naar de bovenkant van de pagina