Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving(7)
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie(4)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur(3)
  • Recent(1)
  • Softlaw(5)

Naar aanleiding van ervaringen in Spanje en Italië kunnen de btw-opbrengsten volgens Michel Schrauwen en Oscar Smeets significant omhoog als Nederland overgaat tot invoering van digitale rapportageverplichtingen.

Samenvatting

Door allerlei oorzaken (waaronder fraude) wordt een aanzienlijk deel van de door ondernemers verschuldigde btw uiteindelijk nooit geïnd (paragraaf 1 en 2). Verschillende landen hebben hiervoor uiteenlopende oplossingen bedacht. In dit artikel beschouwen wij een aantal oplossingen (paragraaf 3). Wij komen tot de conclusie dat de doelmatigheid van de meeste oplossingen op zijn minst onzeker is. De uitzonderingen lijken de oplossingen op het gebied van digitale rapportageverplichtingen (paragraaf 4 en 5). Op basis van ervaringen uit Spanje en Italië onderbouwen wij dat ook in Nederland een significante verhoging van de btw-inkomsten is te verwachten als een dergelijke verplichting zou worden ingevoerd (paragraaf 6). Wij concluderen dat de invoering van een dergelijke oplossing in Nederland serieus zou moeten worden overwogen (paragraaf 7).

1. Inleiding

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Wetsartikelen
Auteur(s)
Michel Schrauwen
Deloitte
Oscar Smeets
Deloitte/Tilburg University
NLF-nummer
NLF-W 2020/0018
Judoreg
NFB3686
Publicatiedatum
22 september 2020
celex32006l0112&artikel=194,celex32006l0112&artikel=195,celex32006l0112&artikel=196,celex32006l0112&artikel=197,celex32006l0112&artikel=198,celex32006l0112&artikel=199,celex32006l0112&artikel=395

X