Direct naar content gaan
Naar alle auteurs

Nicoline Bergman

Belastingdienst

Recente bijdragen

  • Verzoek om herziening arrest afgewezen; herzieningsregeling niet strijdig met Unierecht NLF 2023/0013
  • Geheimhoudingsplicht van artikel 67, lid 1, AWR prevaleert boven de WOB NLF 2022/2390
  • Hof passeerde ten onrechte aanbod getuigenbewijs NLF 2022/2084
  • Behandeling verzoek om herziening door dezelfde rechter toch toegestaan NLF 2022/1920
  • Wanneer eindigt de in aanmerking te nemen redelijke termijn? NLF 2022/1806
Naar de bovenkant van de pagina