Direct naar content gaan
Naar alle auteurs

Nicoline Bergman

VNG

Over Nicoline Bergman

Nicoline Bergman is sinds 1 mei 2023 werkzaam als Coördinator gemeentelijke belastingen bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Daarvoor werkte zij als fiscalist formeel belastingrecht bij de Belastingdienst Amsterdam (Grote ondernemingen) en is zij jarenlang als advocaat-belastingkundige werkzaam geweest bij Pels Rijcken, waar zij met haar civiele en fiscale achtergrond cassatie- en feitelijke procedures voerde voor de Staat en gemeenten op het terrein van allerhande belastingen. Nicoline is gespecialiseerd in het formele belastingrecht en op het terrein van de gemeentelijke belastingen. Met name op deze terreinen schrijft Nicoline graag noten in de weekeditie van NLFiscaal.

Recente bijdragen

  • Inzagerecht in parkeerbelastingzaak NLF 2023/1930
  • Uitspraak op bezwaar was te vroeg; knellende rechtspraak NLF 2023/0741
  • Uitnodiging voor zitting op regelmatige wijze aangeboden? NLF 2023/0472
  • Verzoek om herziening arrest afgewezen; herzieningsregeling niet strijdig met Unierecht NLF 2023/0013
  • Geheimhoudingsplicht van artikel 67, lid 1, AWR prevaleert boven de WOB NLF 2022/2390
Naar de bovenkant van de pagina