Direct naar content gaan
Naar alle auteurs

Nicoline Bergman

Belastingdienst Grote ondernemingen

Over Nicoline

Nicoline Bergman is sinds 1 oktober 2022 werkzaam als fiscalist formeel belastingrecht bij de Belastingdienst Amsterdam (Grote ondernemingen). Daarvoor is zij jarenlang als advocaat-belastingkundige werkzaam geweest bij Pels Rijcken, waar zij met haar civiele en fiscale achtergrond cassatie- en feitelijke procedures voerde voor de Staat/Belastingdienst op het terrein van rijksbelastingen. Haar specialisatie is het formele belastingrecht. Met name op dat terrein schrijft Nicoline graag noten in de weekeditie van NLFiscaal.

Recente bijdragen

  • Behandeling verzoek om herziening door dezelfde rechter toch toegestaan NLF 2022/1920
  • Wanneer eindigt de in aanmerking te nemen redelijke termijn? NLF 2022/1806
  • Geen onderzoeksplicht ondanks uitworpredenen; nieuw feit om na te vorderen NLF 2022/0621
  • Bezwaar terecht niet-ontvankelijk verklaard; herstelmogelijkheid geboden NLF 2022/0459
  • Toch voldaan aan vereisten voor ambtshalve vermindering NLF 2021/1649
Naar de bovenkant van de pagina