Naar alle auteurs

Nicoline Bergman

Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn

Over Nicoline

Nicoline Bergman is werkzaam als advocaat-belastingkundige bij Pels Rijcken. Met haar civiele en fiscale achtergrond voert ze cassatie- en feitelijke procedures voor de Staat/Belastingdienst op het terrein van rijksbelastingen. Ook is ze werkzaam op het terrein van heffingen van lagere overheden. Haar specialisatie is het formele belastingrecht. Met name op dat terrein schrijft Nicoline graag noten in de weekeditie van NLFiscaal.

Recente bijdragen

  • Toch voldaan aan vereisten voor ambtshalve vermindering NLF 2021/1649
  • Mogelijkheid om uitspraak te doen zonder belanghebbende op zitting te horen NLF 2021/1308
  • Geen correctie van ongedateerde uitspraak Rechtbank door hersteluitspraak NLF 2021/0841
  • Hof bevestigde ten onrechte vernietigde uitspraak van Rechtbank NLF 2021/0431
  • Gebruik van bewijsvermoedens buiten omkering van de bewijslast NLF 2021/0015