Naar alle auteurs

Albert Bomer

Vrije Universiteit/Tilburg University

Over Albert

Albert Bomer is werkzaam als hoogleraar tax &, technology aan de Vrije Universiteit Amsterdam en de Tilburg University. Bij NLFiscaal is hij redacteur van diverse uitgaven, namelijk de weekeditie, NLF-W, het onderdeel omzetbelasting van de kennisbank en de nieuwe uitgave TaxTech. Hij is gespecialiseerd in tax &, technology, indirect tax assurance, omzetbelasting en Europees recht.

Recente bijdragen

  • De toekomst van btw is digitaal: Perspectief Europese belastingdiensten (deel 1) NLF-W 2022/3
  • Schorsing van belastingcontrole bij uitwisseling van inlichtingen toegestaan NLF 2021/1965
  • Recht op vertragingsrente bij niet tijdige btw-teruggaaf NLF 2021/1105
  • Poolse sanctie op onjuiste btw-betaling of -teruggaaf strijdig met Btw-richtlijn NLF 2021/0933
  • Zweeds filiaal van Deense btw-groep zelfstandig belastingplichtig NLF 2021/0669