Naar alle auteurs

Nick van den Hoek

Jaeger Advocaten-belastingkundigen

Over Nick

Nick van den Hoek (1989) studeerde fiscaal recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en werkt sinds 2016 als fiscaal advocaat bij Jaeger Advocaten-belastingkundigen. In die hoedanigheid verleent hij bijstand aan particulieren en organisaties met fiscale problemen. Nick is daarnaast annotator voor de weekeditie van NLFiscaal en voor NTFR, redactielid van het Amsterdams Balie Bulletin en actief bij de Nederlandse Vereniging van Advocaten-Belastingkundigen.

Recente bijdragen

  • Hof geeft juiste uitleg aan correctiebeleid Belastingdienst NLF 2021/2214
  • Voorkom omzeiling van het verschoningsrecht in belastingzaken NLF-W 2021/0046
  • Btw-suppletieformulier is geen bewijs voor begaan fiscaal vergrijp, gevolgen voor praktijk onduidelijk Opinie 2021/0024
  • Hof weigerde ten onrechte verbonden besloten vennootschappen als gemachtigde NLF 2021/2026
  • Beroepschrift zonder gronden; beroep kennelijk niet-ontvankelijk? (1) NLF 2021/1874