Direct naar content gaan
Naar alle auteurs

Felix Peppelenbosch

NLFiscaal

Recente bijdragen

  • Tegemoetkomingsbeleid FSV vastgesteld door kabinet NLF 2022/2225
  • Wetsvoorstel ‘Hersteloperatie toeslagen’ naar Tweede Kamer NLF 2022/1292
  • Kamerbrief over Wet delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen NLF 2022/1041
  • Wet open overheid (Woo) vervangt Wet openbaarheid van bestuur (WOB) NLF 2022/1000
  • Recordboete Belastingdienst voor zwarte lijst FSV NLF 2022/0837
Naar de bovenkant van de pagina