Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

Deze uitspraak gaat over de regeling voor het overnemen van private geldschulden van gedupeerde ouders in het kader van de hersteloperatie toeslagen. De regeling is onderdeel van de zogenoemde schuldenaanpak, die is opgezet om gedupeerde ouders met schulden die zijn ontstaan of verergerd door de toeslagenproblematiek, te helpen bij het maken van een nieuwe start. Schuldovername houdt in dat de private schuld van een gedupeerde ouder of diens toeslagpartner overgaat op de overheid.

De regeling voor de overname van private schulden is door het kabinet aanvankelijk neergelegd in het Besluit betalen private schulden, dat gold vanaf 29 oktober 2021. Daarna is de regeling opgenomen in de Wet hersteloperatie toeslagen (Wht). Zowel onder het Besluit betalen private schulden als onder de Wht gelden voor de overname van een schuld onder meer de voorwaarden dat deze opeisbaar moet zijn en – voor zover het gaat om zogenoemde informele schulden – moet zijn vastgelegd in een notariële akte.

Deze voorwaarden heeft de wetgever ‘dwingend in de wet geformuleerd’ waarbij hij de gevolgen hiervan welbewust onder ogen heeft gezien en deze in zijn afweging heeft verdisconteerd. De bestuursrechter heeft dan geen ruimte om deze voorwaarden te toetsen aan het evenredigheidsbeginsel, het gelijkheidsbeginsel of ander ongeschreven recht, oordeelt de ABRvS. Het is aan de wetgever om daarin als dat nodig is verandering te brengen.

De Dienst Toeslagen heeft in casu terecht vastgesteld dat de schuld niet voor overname in aanmerking komt.

Metadata

Rubriek(en)
Toeslagen
Belastingtijdvak
2022
Instantie
Raad van State
Datum instantie
15 mei 2024
Rolnummer
202304182/1/A2
ECLI
ECLI:NL:RVS:2024:2045
Auteur(s)
mr. F.A. Peppelenbosch
NLFiscaal
NLF-nummer
NLF 2024/1190
Aflevering
21 mei 2024
Judoregnummer
JCDI:NFB6410

Naar de bovenkant van de pagina