Direct naar content gaan

Samenvatting

In deze procedure zijn de aan X (belanghebbende) opgelegde (navorderings)aanslagen IB/PVV 2015 en 2016 in geschil. X betoogt dat zijn woonplaats in deze jaren in Duitsland was. Gelet hierop kan het pensioen dat hij heeft ontvangen en de afkoopsom ter zake van een lijfrente naar zijn mening niet in de heffing van IB/PVV worden betrokken.

Tussen partijen is niet in geschil dat X tot 4 februari 2015 en vanaf 20 december 2016 (de in de aangiften van X vermelde data van emigratie en immigratie) in Nederland woonde. Het geschil spitst zich toe op de vraag of aannemelijk is dat X in de tussenliggende periode zijn duurzame banden van persoonlijke aard met Nederland heeft verbroken.

X had in de betreffende periode een koopwoning in Nederland en een huurwoning in Duitsland. De koopwoning in Nederland werd voor een periode van twee jaar verhuurd door B-Home onder de voorwaarde dat X de woning maximaal 62 dagen per jaar kon gebruiken. Na ommekomst van deze periode is X de woning weer volledig zelf gaan gebruiken.

Hof Amsterdam is met Rechtbank Noord-Holland van oordeel dat X voor de onderhavige jaren in Nederland woonde in de zin van artikel 4, lid 1, AWR omdat hij in die jaren zijn duurzame band van persoonlijke aard met Nederland heeft behouden. Het Hof onderschrijft tevens het oordeel van de Rechtbank dat de persoonlijke en economische betrekkingen van X met Nederland in 2015 en 2016 het sterkst zijn gebleven, zodat het middelpunt van zijn levensbelangen ook in die jaren in Nederland lag en X voor de toepassing van het Verdrag Nederland-Duitsland als inwoner van Nederland dient te worden aangemerkt.

Het hoger beroep van X is ongegrond.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Internationaal belastingrecht
Belastingtijdvak
2015-2016
Instantie
Hof Amsterdam
Datum instantie
23 januari 2024
Rolnummer
22/2549; 22/2550
ECLI
ECLI:NL:GHAMS:2024:721
NLF-nummer
NLF 2024/0751
Aflevering
26 maart 2024
bwbr0002320&artikel=4,bwbr0002320&artikel=4,bwbv0005862&artikel=3,bwbv0005862&artikel=3

Naar de bovenkant van de pagina