Direct naar content gaan

Samenvatting

X (belanghebbende) heeft voor het jaar 2016 aangifte IB/PVV gedaan. Volgens de aangifte bedraagt het inkomen uit werk en woning € 14.466, de WOZ-waarde van de eigen woning € 204.000 en de saldi van de bank- en spaartegoeden in Nederland € 143.295. Daarnaast blijkt uit de aangifte dat de grondslag sparen uit beleggen € 94.421 bedraagt en volledig aan X is toegerekend.

De Inspecteur heeft de aanslag conform de aangifte opgelegd. Volgens de aanslag bedraagt de inkomstenbelasting over het belastbare inkomen uit sparen en beleggen € 1.132. X heeft over het jaar 2016 voor een bedrag van € 927 aan rentebaten uit bank- en spaartegoeden genoten. In geschil is de box 3-heffing. X eist, als gevolg van een onrechtmatige overheidsdaad en het discriminatieverbod (artikel 1 GW), belastingheffing op basis van het werkelijk rendement over het jaar 2016.

Toetsing aan artikel 1 GW kan niet plaatsvinden, oordeelt Rechtbank Zeeland-West-Brabant. Voor zover X heeft bedoeld te stellen dat de box 3-heffing in strijd is met artikel 1 EP verwijst de Rechtbank onder meer naar het arrest HR 24 december 2021, 21/01243, ECLI:NL:HR:2021:1963, NLF 2022/0106, met noot van Dusarduijn. De Hoge Raad heeft in dat arrest expliciet voor het jaar 2017 rechtsherstel geboden. Daarmee is echter niet vast komen te staan dat een dergelijk rechtsherstel ook dient te worden geboden voor de jaren vóór 2017. Het beroep wordt ongegrond verklaard.

Tegen dit oordeel heeft X hoger beroep ingesteld bij Hof Den Bosch, maar het Hof bevestigt de uitspraak van de Rechtbank. Slechts de civiele rechter is bevoegd om te oordelen of er sprake is van een onrechtmatige overheidsdaad.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2016
Instantie
Hof Den Bosch
Datum instantie
20 september 2023
Rolnummer
22/00812
ECLI
ECLI:NL:GHSHE:2023:3027
NLF-nummer
NLF 2024/0325
Aflevering
6 februari 2024
bwbr0011353&artikel=5.1,bwbr0011353&artikel=5.1,bwbr0011353&artikel=5.2,bwbr0011353&artikel=5.2,bwbr0011353&artikel=5.3,bwbr0011353&artikel=5.3

Naar de bovenkant van de pagina