Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

Met dagtekening 28 november 1997 wordt een naheffingsaanslag accijns met 100% boete opgelegd. Daartegen wordt op 17 december 1997 een niet gemotiveerd bezwaarschrift ingediend. Bij brief van 25 januari 1999 verschaft de inspecteur nadere informatie over die aanslag. Dat leidt niet tot een motivering van het bezwaarschrift. Het Hof gaat met de niet-ontvankelijkverklaring door de inspecteur akkoord. Dat is ten onrechte, aldus de Hoge Raad. De motiveringsplicht wordt bepaald door de mogelijkheden die daartoe bestaan ten tijde van het kennisnemen van de aanslag en de daarbij vermelde - danwel binnen een week na de bekendmaking verstrekte - motivering. (HR 25 juli 2002 nr 34.990 BNB 2000/333). Daarom casseert de Hoge Raad de niet-ontvankelijkverklaring.

Metadata

Rubriek(en)
Accijnzen
Instantie
HR
Datum instantie
28 februari 2003
Rolnummer
37.900
ECLI
ECLI:NL:HR:2003:AF5114

Naar de bovenkant van de pagina