Direct naar content gaan

Samenvatting

In deze zaak heeft X (belanghebbende) om een dwangsom verzocht tegen een (achteraf) toegekende ambtshalve vermindering van een aanslag gemeentelijke heffingen.

De kantonrechter heeft de vordering afgewezen. Daartoe heeft de kantonrechter overwogen, kort weergegeven, dat de dwangsomregeling niet van toepassing is op een ambtshalve genomen beslissing, ook niet als daaraan een aanvraag ten grondslag ligt.

Het door de procureur-generaal (P-G) in het belang der wet voorgestelde middel klaagt dat het oordeel van de kantonrechter onjuist is, omdat een beslissing op een verzoek om ambtshalve vermindering van een belastingaanslag moet worden aangemerkt als een beschikking op aanvraag waarop de in de Awb opgenomen dwangsomregeling van toepassing is.

De Hoge Raad is het met de P-G eens. Het vonnis van de kantonrechter wordt in het belang der wet vernietigd.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2019
Instantie
HR
Datum instantie
3 februari 2023
Rolnummer
21/03856
ECLI
ECLI:NL:HR:2023:134
Auteur(s)
mr. J.M. van der Vegt
Hof Den Bosch
NLF-nummer
NLF 2023/0471
Aflevering
2 maart 2023
Judoregnummer
JCDI:NFB5635
bwbr0002320&artikel=65&lid=1,bwbr0005537&artikel=4:17,bwbr0005537&artikel=4:17

Naar de bovenkant van de pagina