Direct naar content gaan

Samenvatting

De Tweede Kamer heeft in het najaar van 2023 een (door het kabinet ontraden) amendement aangenomen (Kamerstukken II 2023/24, 36 421, 11) dat deel uitmaakt van de Wet aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2024. Dit amendement kent vier onderdelen die in werking treden per 1 januari 2025:

  1. De vrijstelling goingconcernwaarde van de BOR boven de goingconcernwaarde van € 1,5 miljoen wordt niet verlaagd naar 70%, maar naar 75%.
  2. Een verruiming van de zogenoemde verwateringsregeling in de BOR en de DSR ab. De verwateringsregeling houdt in dat ook toegang tot de BOR en DSR ab bestaat als het indirecte belang minder dan 5% maar ten minste 0,5% bedraagt en uitsluitend is verwaterd door vererving, overgang krachtens huwelijksvermogensrecht of schenking waarbij de rechtsvoorganger een indirect ab had en de werkmaatschappij een onderneming drijft. Op grond van het amendement vervalt de voorwaarde van ‘ten minste 0,5%’ voor situaties waarin de verkrijger een bloed- of aanverwant in de neergaande lijn is van een rechtsvoorganger krachtens erfrecht, huwelijksvermogensrecht of schenking die een indirect ab hield in dat andere lichaam.
  3. Verbreding van de toegang tot de BOR voor kleine aandelenbelangen (ook box 3) wanneer er met een familiegroep een belang is van ten minste 25%. Elk belang, hoe klein ook, heeft toegang tot de BOR indien de erflater of schenker aantoont al dan niet tezamen met zijn partner, en bloed- en aanverwanten in de neergaande lijn van de eerste familiaire aandeelhouder, een belang van ten minste 25% in het lichaam te hebben.
  4. Verlaging van de vrijstelling groene beleggingen in box 3 naar € 30.000 (fiscale partners: € 60.000) ter dekking van de maatregelen 1, 2 en 3.

In deze Kamerbrief wijst de staatssecretaris erop dat de uitkomsten van de toetsing aan staatssteun, het gelijkheidsbeginsel en de uitvoeringsgevolgen van maatregelen 2 en 3 van dit amendement, de Kamer eigenlijk geen andere keuze laten dan deze twee maatregelen ongedaan te maken en de Kamer daartoe ook de mogelijkheid heeft.

Het kabinet zal zelf niet met zo’n voorstel in het Belastingplan 2025 komen, tenzij de Kamer daar het kabinet in meerderheid toe oproept.

Metadata

Rubriek(en)
Schenk- en erfbelasting
Europees belastingrecht
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
16 mei 2024
Rolnummer
2024-0000320019
Auteur(s)
A. de Leeuw-Schoneveld LLM
Erasmus Universiteit Rotterdam
mr. A.M.A. de Beer
Grant Thornton
NLF-nummer
NLF 2024/1561
Judoregnummer
JCDI:NFB6479
bwbr0002226&artikel=35c,bwbr0002226&artikel=35c,bwbr0011353&artikel=4.17,bwbr0011353&artikel=4.17

Naar de bovenkant van de pagina