Direct naar content gaan
Naar alle auteurs

Almer de Beer

Grant Thornton

Over Almer

Almer de Beer is redacteur en auteur van de weekeditie van NLFiscaal. Almer is werkzaam bij het fiscaal vaktechnisch bureau van Grant Thornton, vestiging Rotterdam. Daarnaast is hij als docent belastingrecht verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en als buitenpromovendus aan het Fiscaal Instituut van de Tilburg University. Hij publiceert met de nodige regelmaat in fiscale vakbladen. Daarbij richt hij zich met name op de fiscale problematiek van de directeur-grootaandeelhouder, met als bijzondere aandachtspunt het terrein van de bedrijfsopvolging.

Recente bijdragen

  • Toepassing BOR; verhuur van onderneming; voldaan aan voortzettingsvereiste NLF 2022/1286
  • Wetsvoorstel ‘Excessief lenen bij eigen vennootschap’; derde nota van wijziging NLF 2022/0663
  • Fictief vervreemdingsvoordeel ab-aandelen juist berekend; beleggingsvermogen NLF 2022/0532
  • Plenaire behandeling wetsvoorstel ‘Excessief lenen’ voorlopig van de baan NLF 2021/2112
  • Tijdige aanslag schenkbelasting; toepassing BOR op 100% van waarde aandelen NLF 2021/1922
Naar de bovenkant van de pagina