Direct naar content gaan
Naar alle auteurs

Almer de Beer

Grant Thornton

Over Almer de Beer

Almer de Beer is redacteur en auteur van de weekeditie van NLFiscaal. Almer is werkzaam bij het fiscaal vaktechnisch bureau van Grant Thornton, vestiging Rotterdam. Daarnaast is hij als docent belastingrecht verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en als buitenpromovendus aan het Fiscaal Instituut van de Tilburg University. Hij publiceert met de nodige regelmaat in fiscale vakbladen. Daarbij richt hij zich met name op de fiscale problematiek van de directeur-grootaandeelhouder, met als bijzondere aandachtspunt het terrein van de bedrijfsopvolging.

Recente bijdragen

  • Rechtsregel Pottenbakkers-arrest geen betekenis voor omvang ondernemingsvermogen BOR (1) NLF 2023/1924
  • Kamerbrief uitkomsten vervolgonderzoek bedrijfsopvolgingsregelingen NLF 2023/1663
  • Standpunt over BOR, bezitstermijn bij inkoop direct gehouden aandelen NLF 2023/1423
  • Onderneming is na overlijden broer voortgezet; inbrengfaciliteit NLF 2023/1253
  • Toepassing BOR na ruziesplitsing NLF 2023/0982
Naar de bovenkant van de pagina