Direct naar content gaan

Samenvatting

In deze conclusie van A-G Ettema (met een gemeenschappelijke bijlage, ECLI:NL:PHR:2023:699, samen met conclusie ECLI:NL:PHR:2023:672) gaat het in drie vrijwel identieke zaken om het aanwijzen van tegemoetkomingen voor een voor werknemers nadelige wijziging van het pensioenstelsel als eindheffingsbestanddeel voor de werkkostenregeling in de Wet LB 1964.

X (bv; belanghebbende) heeft een geschil met de Inspecteur over het al dan niet voldoen aan de gebruikelijkheidstoets voor de aanwijzing van de tegemoetkomingen. Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelde dat de tegemoetkomingen niet correct waren aangewezen, en X kan dit niet meer in beroep of hoger beroep doen.

Het tegen dit oordeel door X ingestelde cassatieberoep bevat twee middelen.

Middel I stelt dat het Hof het begrip ‘aanwijzen’ verkeerd heeft uitgelegd door de verwerking in de salarisadministratie als leidend te beschouwen, in plaats van de afspraken tussen werknemer en werkgever. Hoewel dit middel op zichzelf terecht lijkt, kan het niet tot cassatie leiden, omdat het Hof zijn oordeel niet alleen op de salarisadministratie baseerde, maar ook op andere feitelijke vaststellingen.

Middel II betoogt dat X ten onrechte geen beroep of hoger beroep meer kan instellen om de tegemoetkomingen alsnog aan te wijzen. De A-G erkent dat de wettekst geen beperking oplegt aan het aanwijzen na het genietingstijdstip, maar dat de werkkostenregeling als bruteringsregeling dit wel lijkt te vereisen. Het middel faalt dus in dit opzicht.

Verder concludeert de A-G dat een inhoudingsplichtige als X verschillende mogelijkheden heeft om een geschil over de gebruikelijkheid van de aanwijzing in de bezwaar- en beroepsfase te brengen, zonder groot risico op boetes en belastingrente. Bijvoorbeeld door een verzoek om een naheffingsaanslag te doen of de vergoeding individueel te verlonen en nadien als eindheffingsloon te verwerken.

De A-G adviseert de Hoge Raad om de cassatieberoepen van X ongegrond te verklaren.

Metadata

Rubriek(en)
Loonbelasting
Belastingtijdvak
2017
Instantie
A-G
Datum instantie
7 juli 2023
Rolnummer
22/01503; 22/01504; 22/01507
ECLI
ECLI:NL:PHR:2023:671
Auteur(s)
drs. L.M.J. Arets
Belastingdienst
NLF-nummer
NLF 2023/1830
Aflevering
17 augustus 2023
Judoregnummer
JCDI:NFB5931
bwbr0002471&artikel=31,bwbr0002471&artikel=31,bwbr0002471&artikel=31a,bwbr0002471&artikel=31a

Naar de bovenkant van de pagina