Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

In deze procedure is in geschil of aan X (bv; belanghebbende) terecht geen tegemoetkoming loonkostenvoordeel (LKV) oudere werknemer over 2018 is toegekend. Meer in het bijzonder is in geschil of X voldoet aan de voorwaarden van het overgangsrecht van artikel 6.2 Wtl (Wet tegemoetkomingen loondomein).

Hof Den Haag bevestigt het oordeel van Rechtbank Den Haag dat hieraan niet is voldaan.

Door niet voor 1 mei 2018 het bedrag aan premiekorting aan te geven, middels hetzij de laatste tijdvakaangifte, dan wel een correctiebericht, heeft X niet de premiekorting toegepast en daarmee dus ook niet voldaan aan alle voorwaarden van artikel 6.2 Wtl. Het Hof voegt hieraan toe dat de in het overgangsrecht van artikel 6.2 Wtl genoemde voorwaarden onder a tot en met c cumulatieve voorwaarden zijn, die constitutief zijn voor toepassing van de tegemoetkoming LKV oudere werknemer. Aangezien X niet (tijdig) heeft voldaan aan voorwaarde b en daarmee dus niet aan alle voorwaarden van artikel 6.2 Wtl, bestaat geen recht op de tegemoetkoming LKV.

Het Hof oordeelt verder dat de Inspecteur niet verplicht was op grond van artikel 4:5 Awb aan X een herstelmogelijkheid te bieden.

Metadata

Rubriek(en)
Loonbelasting
Belastingtijdvak
2018
Instantie
Hof Den Haag
Datum instantie
6 juli 2022
Rolnummer
21/00630
ECLI
ECLI:NL:GHDHA:2022:1647
NLF-nummer
NLF 2022/1900
Aflevering
29 september 2022

Naar de bovenkant van de pagina