Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

In deze zaak is bij Hof Den Bosch enkel in geschil of Nederland op grond van het Verdrag Nederland-Filipijnen heffingsbevoegd is over de door X (belanghebbende) in 2016 van Nationale Nederlanden nv ontvangen uitkering uit een lijfrenteverzekering ter grootte van € 1.824. Niet in geschil is dat X voor toepassing van het Verdrag Nederland-Filipijnen moet worden aangemerkt als inwoner van de Filipijnen. Ook is niet in geschil dat X buitenlands belastingplichtig is voor de inkomstenbelasting.

X heeft zich met een beroep op artikel 18, lid 1, Verdrag Nederland-Filipijnen op het standpunt gesteld dat alleen de Filipijnen als zijn woonstaat heffingsbevoegd zijn over de lijfrente-uitkering.

Het Hof heeft dat standpunt verworpen. Nederland is als bronstaat, op grond van artikel 18, lid 2, Verdrag Nederland-Filipijnen heffingsbevoegd met betrekking tot de lijfrente-uitkering omdat die uitkering ten laste van de winst van de verzekeringsmaatschappij is gekomen.

X voert in cassatie aan dat de lijfrente-uitkering niet ten laste van de winst van de verzekeringsmaatschappij in de zin van artikel 18, lid 2, Verdrag Nederland-Filipijnen komt, maar ten laste van haar premiereserve of een voorziening.

De Hoge Raad verwerpt dit betoog. Het Hof is terecht ervan uitgegaan dat de winst van de verzekeringsmaatschappij enerzijds wordt beïnvloed door de ontvangen premies en de op haar beleggingen behaalde rendementen en anderzijds door de uitkeringen die de verzekeringsmaatschappij op grond van de aangegane verplichtingen is verschuldigd. Dit brengt mee dat die uitkeringen ten laste van de winst van de verzekeringsmaatschappij komen in de zin van artikel 18, lid 2, Verdrag Nederland-Filipijnen.

Het cassatieberoep wordt ongegrond verklaard.

Metadata

Rubriek(en)
Internationaal belastingrecht
Belastingtijdvak
2016
Instantie
HR
Datum instantie
9 februari 2024
Rolnummer
22/04346
ECLI
ECLI:NL:HR:2024:215
Auteur(s)
mr. E. Swaving Dijkstra
HCSD Tax Advisors
NLF-nummer
NLF 2024/0449
Aflevering
20 februari 2024
Judoregnummer
JCDI:NFB6252
bwbv0002851&artikel=18,bwbv0002851&artikel=18

Naar de bovenkant van de pagina