Naar alle auteurs

Erik Swaving Dijkstra

HCSD Tax Advisors

Over Erik

Erik Swaving Dijkstra specialiseert zich in de (internationale) fiscale aspecten van arbeidsbeloningen. Voor NLFiscaal is hij auteur van het cluster ‘dienstbetrekking’ van de kennisbank loonbelasting en hij annoteert in de weekeditie op het gebied van inkomstenbelasting en loonheffingen. Erik publiceert daarnaast met regelmaat in diverse vakbladen. In 2020 startte hij met een aantal voormalig kantoorgenoten van Houthoff een eigen kantoor, HCSD Tax advisors.

Recente bijdragen

  • Vooralsnog geen dubbele heffing over ontslagvergoeding; pro-rataverdeling NLF 2022/0883
  • Besluit belastingheffing ontslagvergoedingen in grensoverschrijdende situaties NLF 2022/0501
  • Nederland heffingsbevoegd ten aanzien van tekengeld uitgeleende voetballer NLF 2022/0311
  • Lucratief belang in internationale situaties NLF 2021/2379
  • Kwalificerend buitenlands belastingplichtige; alleen aftrek eigen hypotheekrente NLF 2021/2019