Direct naar content gaan
Naar alle auteurs

Erik Swaving Dijkstra

HCSD Tax advisors

Over Erik Swaving Dijkstra

Erik Swaving Dijkstra specialiseert zich in de (internationale) fiscale aspecten van arbeidsbeloningen. Voor NLFiscaal is hij auteur van het cluster ‘dienstbetrekking’ van de kennisbank loonbelasting en hij annoteert in de weekeditie op het gebied van inkomstenbelasting en loonheffingen. Erik publiceert daarnaast met regelmaat in diverse vakbladen. In 2020 startte hij met een aantal voormalig kantoorgenoten van Houthoff een eigen kantoor, HCSD Tax advisors.

Recente bijdragen

  • Besluit internationale aspecten van pensioenen en stamrechten (noot Erik Swaving Dijkstra) NLF 2024/1081
  • Inkomen uit lucratief belang van inwoner Duitsland ten onrechte belast als row (noot Erik Swaving Dijkstra) NLF 2024/0800
  • Lijfrente-uitkering aan inwoner Filipijnen; bronstaat heffingsbevoegd (noot Erik Swaving Dijkstra) NLF 2024/0449
  • Uitleg artikel 18, lid 2, Verdrag Nederland-België; verdeling heffingsbevoegdheid pensioen (noot Erik Swaving Dijkstra) NLF 2024/0380
  • Belastingverdragen; ontslagvergoedingen in grensoverschrijdende situaties (noot Erik Swaving Dijkstra) NLF 2024/0150
Naar de bovenkant van de pagina