Naar alle auteurs

Erik Swaving Dijkstra

HCSD Tax Advisors

Over Erik

Erik Swaving Dijkstra specialiseert zich in de (internationale) fiscale aspecten van arbeidsbeloningen. Voor NLFiscaal is hij auteur van het cluster ‘dienstbetrekking’ van de kennisbank loonbelasting en hij annoteert in de weekeditie op het gebied van inkomstenbelasting en loonheffingen. Erik publiceert daarnaast met regelmaat in diverse vakbladen. In 2020 startte hij met een aantal voormalig kantoorgenoten van Houthoff een eigen kantoor, HCSD Tax advisors.

Recente bijdragen

  • Kwalificerend buitenlands belastingplichtige; alleen aftrek eigen hypotheekrente NLF 2021/2019
  • Dj kan ten laste van bv geheven buitenlandse belasting niet met IB verrekenen NLF 2021/1969
  • Onterechte heffing over inkomsten van naar Costa Rica geëmigreerde bestuurder NLF 2021/1771
  • Berekening belastingvermindering door België strijdig met EU-recht NLF 2021/1553
  • Weigering om toerekeningsregel toe te passen; A-G adviseert prejudiciële vraag NLF 2021/0930