Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

X (belanghebbende) woonde sinds 1969 met zijn zuster en haar echtgenoot (hierna: A) op hetzelfde adres. X en zijn zuster zijn na het overlijden in 2017 van A met elkaar blijven samenwonen. Op 1 januari 2019 is de zuster (hierna: erflaatster) overleden. X is enig erfgenaam.

In de aangifte erfbelasting is de relatie van X met erflaatster als ‘samenwoner zonder notariële akte’ vermeld. In deze aangifte is aanspraak gemaakt op de partnervrijstelling. De Inspecteur heeft bij de berekening van de aanslag de partnervrijstelling geweigerd en heeft de algemene vrijstelling van € 2.173 toegepast.

In geschil is of dat terecht is. Meer in het bijzonder is in geschil of X kwalificeert als partner van erflaatster op grond van artikel 1a SW 1956.

Niet in geschil is dat aan de voorwaarden van artikel 1a, lid 1, onderdeel a, b, d en e, SW 1956 wordt voldaan. X en erflaatster voldoen niet aan de voorwaarde van artikel 1a, lid 1, onderdeel c, SW 1956 omdat zij geen notarieel samenlevingscontract hebben. X en erflaatster voldoen echter wel aan de uitzondering van artikel 1a, lid 3, SW 1956. Zij staan immers gedurende een onafgebroken periode van ten minste vijf jaren ingeschreven op hetzelfde woonadres in de BRP.

Uit de parlementaire geschiedenis is volgens Hof Arnhem-Leeuwarden niet af te leiden dat de wetgever heeft beoogd de vijfjaarstermijn van artikel 1a, lid 3, SW 1956 te koppelen aan de voorwaarde opgenomen in artikel 1a, onderdeel e, SW 1956.

X en erflaatster kwalificeren zowel op grond van de letterlijke tekst als op grond van doel en strekking van de bepaling als partners ingevolge artikel 1a SW 1956, oordeelt het Hof. X heeft recht op toepassing van de partnervrijstelling ingevolge artikel 32, lid 1, onder 4°, onderdeel a, SW 1956.

De andersluidende uitspraak van Rechtbank Gelderland wordt vernietigd.

Metadata

Rubriek(en)
Schenk- en erfbelasting
Belastingtijdvak
2019
Instantie
Hof Arnhem-Leeuwarden
Datum instantie
12 juli 2022
Rolnummer
21/00852
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2022:5910
Auteur(s)
Theo Hoogwout
Erasmus Universiteit Rotterdam/FBN
NLF-nummer
NLF 2022/1586
Aflevering
18 augustus 2022
bwbr0002226&artikel=1a,bwbr0002226&artikel=1a

Naar de bovenkant van de pagina