Naar alle auteurs

Theo Hoogwout

Erasmus Universiteit Rotterdam/FBN

Over Theo

Theo Hoogwout heeft een civiel- en fiscaalrechtelijke achtergrond en is als docent fiscale economie verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is daarnaast als belastingadviseur werkzaam. Hij is bij NLFiscaal zowel auteur van de weekeditie als van de kennisbank (deel inkomstenbelasting).

Recente bijdragen

  • Box 3-heffing van circa € 10.000 bij vermogen van € 1,3 miljoen buitensporige last NLF 2021/2257
  • Conservatoir verhaalsbeslag; geen schuld in box 3 (1) NLF 2021/2159
  • Blote eigendom van in Frankrijk gelegen woning behoort tot box 3 NLF 2021/2070
  • Bv drijft geen materiële onderneming; geen BOR (1) NLF 2021/1921
  • Onbeperkte navorderingstermijn in casu niet strijdig met VWEU NLF 2021/1648