Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

Vanaf 1 januari 2016 exploiteert X (belanghebbende) met zijn echtgenote in vof-verband een zorgboerderij. De vof verricht de activiteiten in een onroerende zaak van de moeder van X. Op 18 december 2020 is de moeder van X toegetreden tot de vof. Zij heeft het recht op gebruik en genot van de onroerende zaak ingebracht in de vof. De moeder werd gerechtigd tot een deel van de winst van de zorgboerderij als vergoeding voor de terbeschikkingstelling van de onroerende zaak. De moeder heeft haar aandeel in de vof op 31 maart 2012 ingebracht in een bv. Zij verkreeg 605 aandelen met een nominale waarde van € 1.000 welke zijn volgestort door inbreng van haar aandeel in de vof en de juridische eigendom van de onroerende zaak. X is aangesteld als (enig) bestuurder van de bv. Op 2 juni 2021 heeft X een belang van 21,53% in de bv verworven (de verkrijging).

Aan X is ter zake van de verkrijging een naheffingsaanslag overdrachtsbelasting opgelegd. X heeft beroep ingesteld.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt in de eerste plaats dat sprake is van een belastbaar feit voor de overdrachtsbelasting. De bv exploiteert de onroerende zaak en daarmee wordt aan de doeleis van artikel 4, lid 1, aanhef en onderdeel a, Wet BRV voldaan. Het exploitatiebegrip beperkt zich niet tot verhuur of verpachting van onroerende zaken.

In geschil is dan of de BOR van toepassing is vanwege toepassing van de Doorkijk-arresten (HR 23 februari 2007, 41.591, ECLI:NL:HR:2007:AU8559; HR 10 juni 2011, 10/00498, ECLI:NL:HR:2011:BQ7580; HR 30 november 2018, 17/04543, ECLI:NL:HR:2018:2110, NLF 2018/2667, met noot van Gassler). Dat is volgens de Rechtbank niet het geval. Het beroep is ongegrond.

Metadata

Rubriek(en)
Belastingen van rechtsverkeer
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2021
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum instantie
21 maart 2024
Rolnummer
23/72
ECLI
ECLI:NL:RBZWB:2024:1917
NLF-nummer
NLF 2024/0822
Aflevering
2 april 2024
bwbr0002740&artikel=4,bwbr0002740&artikel=4

Naar de bovenkant van de pagina