Direct naar content gaan

Samenvatting

X (belanghebbende) is in augustus 2015 vanuit a-land naar Nederland gekomen en per 19 augustus 2015 binnenlands belastingplichtig geworden. Met ingang van 1 september 2015 is zij een studie aan de TU Delft gaan volgen. In verband met de aanvraag van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd om deze opleiding te kunnen volgen, heeft zij op 22 mei 2015 een bedrag van € 23.760 aan de TU Delft betaald, bestaande uit het collegegeld van € 13.560 en de kosten van levensonderhoud van het eerste verblijfsjaar van € 10.200. De TU Delft heeft X na het verkrijgen van de verblijfsvergunning ingeschreven voor de opleiding. Op 11 september 2015 heeft de TU Delft het bedrag van de kosten van levensonderhoud na aftrek van de kosten van de aanvraag van de verblijfsvergunning naar de bankrekening van X overgemaakt.

X stelt dat zij recht heeft op een aftrek van scholingsuitgaven voor het door haar betaalde collegegeld. In geschil is of deze scholingsuitgaven zijn betaald gedurende de periode dat X binnenlands belastingplichtig is.

Naar het oordeel van Hof Den Bosch dient de betaling van X aan de TU Delft op 22 mei 2015 als een depotstorting aangemerkt te worden. Het collegegeld was X eerst verschuldigd op het moment van definitieve inschrijving, en die vond plaats nadat de verblijfsvergunning was afgegeven. Het Hof acht aannemelijk dat de voldoening van het collegegeld heeft plaatsgevonden door verrekening op of omstreeks 11 september 2015. Niet in geschil is dat X op dat moment binnenlands belastingplichtig is. Dit brengt mee dat X voor het bedrag van het betaalde collegegeld recht heeft op een aftrek van scholingsuitgaven (vgl. ook Rechtbank Den Haag 28 juni 2023, 22/3188, ECLI:NL:RBDHA:12805, NLF 2023/2472 en Conclusie A-G Koopman 1 maart 2024, 23/03218, ECLI:NL:PHR:2024:235, NLF 2024/0849, met noot van Hendriks).

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2015
Instantie
Hof Den Bosch
Datum instantie
12 juni 2024
Rolnummer
23/1150
ECLI
ECLI:NL:GHSHE:2024:1921
NLF-nummer
NLF 2024/1495
Aflevering
25 juni 2024
bwbr0011353&artikel=6.40,bwbr0011353&artikel=6.40

Naar de bovenkant van de pagina