Direct naar content gaan

Samenvatting

In deze zaak is de hoogte van de vermindering (afschrijving) als bedoeld in artikel 10, lid 2, Wet BPM ter zake van een ingevoerde personenauto met meer dan normale gebruiksschade in geschil. De betreffende auto heeft een huurverleden.

Rechtbank Gelderland heeft geoordeeld dat de aan X (bv; belanghebbende) opgelegde naheffingsaanslag moet worden verminderd omdat de Inspecteur de handelsinkoopwaarde van de personenauto te hoog heeft vastgesteld.

Hof Arnhem-Leeuwarden heeft in hoger beroep de handelsinkoopwaarde en naheffingsaanslag verder verminderd. Bij het opnieuw vaststellen van de handelsinkoopwaarde van de auto heeft het Hof geoordeeld dat de taxateur op de in de koerslijst vermelde handelsinkoopwaarde niet een waardevermindering als gevolg van het verhuurverleden van de personenauto in aanmerking heeft mogen nemen. Aangezien X ervoor heeft gekozen de handelsinkoopwaarde van de personenauto te bepalen aan de hand van de koerslijst en daarin niet de variabele ‘ex-rental’ is opgenomen, stond het haar volgens het Hof niet vrij om – onder verwijzing naar andere koerslijsten die een dergelijke variabele wel kennen – een vermindering wegens het verhuurverleden in aanmerking te nemen. Het Hof heeft dit oordeel doen steunen op r.o. 2.3.3 van het arrest van de Hoge Raad van 28 februari 2020 (19/00619, ECLI:NL:HR:2020:331).

Het Hof is hierbij van een onjuiste rechtsopvatting uitgegaan, oordeelt de Hoge Raad. De taxateur heeft bij het bepalen van de afschrijving van de personenauto wel rekening kunnen houden met het waardedrukkende effect van het verhuurverleden van de personenauto.

Het cassatieberoep van X wordt gegrond verklaard. De naheffingsaanslag wordt verminderd.

Metadata

Rubriek(en)
Autobelastingen
Belastingtijdvak
2017
Instantie
HR
Datum instantie
17 november 2023
Rolnummer
21/05016
ECLI
ECLI:NL:HR:2023:1499
Auteur(s)
mr. S.M. Bothof
123BPM.NL
NLF-nummer
NLF 2023/2695
Aflevering
30 november 2023
Judoregnummer
JCDI:NFB6105
bwbr0005806&artikel=10,bwbr0005806&artikel=10

Naar de bovenkant van de pagina