Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

Grote multinationals moeten voortaan jaarlijks openbaar maken hoeveel winstbelasting zij wereldwijd betalen. Het gaat om bedrijven die in meerdere landen gevestigd zijn en een netto-omzet hebben van meer dan € 750 miljoen. Het verplicht openbaar maken van de winstbelasting vergroot de transparantie over de belasting die multinationals wereldwijd betalen. Het moet deze bedrijven ertoe bewegen fiscaal verantwoord te ondernemen en belasting te betalen in de landen waar zij activiteiten hebben en winst maken.

Verslag

De verplichting geldt voor multinationals die in Nederland gevestigd zijn. Daarnaast moeten middelgrote en grote dochterondernemingen die gevestigd zijn in Nederland en waarvan het moederbedrijf buiten de EU is gevestigd en een wereldwijde omzet heeft van meer dan € 750 miljoen, een verslag publiceren over de winstbelasting van het hele concern waar zij onderdeel van zijn.

De winstbelasting moet worden opgenomen in een apart verslag, samen met een beschrijving van de activiteiten van het bedrijf en gegevens over het aantal werknemers, de inkomsten en de totale winst. Deze informatie moet voor elke lidstaat van de Europese Unie en elk land dat als belastingparadijs aangemerkt is worden uitgesplitst. Over alle overige landen mag de informatie worden opgeteld. Het verslag wordt openbaar gemaakt bij het Handelsregister.

Europese richtlijn

De ministerraad heeft op 2 februari 2024 ingestemd met het besluit dat een Europese richtlijn implementeert die deel uitmaakt van Europees beleid om belastingontwijking te bestrijden. De verplichting geldt vanaf boekjaren die starten op of na 22 juni 2024. Voor de meeste bedrijven betekent dit dat zij uiterlijk 31 december 2026 voor het eerst een verslag openbaar moeten maken bij het handelsregister, over boekjaar 2025.

Metadata

Rubriek(en)
Europees belastingrecht
Vennootschapsbelasting
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
MvJ
Datum instantie
2 februari 2024
Auteur(s)
W. Boei LLM
Deloitte / Erasmus Universiteit Rotterdam
NLF-nummer
NLF 2024/0447
Aflevering
20 februari 2024
Judoregnummer
JCDI:NFB6251

Naar de bovenkant van de pagina