Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis(3)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving(1)
  • Besluiten(3)
  • Jurisprudentie(31)
  • Commentaar NLFiscaal(6)
  • Literatuur
  • Recent(7)
  • Annotatie wetsgeschiedenis NLFiscaal(3)

X (belanghebbende) heeft de Nederlandse nationaliteit en stond in 2017 ingeschreven op een Nederlands adres in de BRP. Hij was van 2007 tot en met 2018 gehuwd met A, die de Franse nationaliteit heeft. X en A hebben samen twee kinderen. In 2014 is A met de kinderen geëmigreerd naar Frankrijk. De kinderen stonden samen met A in 2017 in de Franse Basisregistratie Personen ingeschreven. Beide kinderen waren op 1 januari 2017 jonger dan 12 jaar.

X verbleef in 2017 van donderdagavond tot en met zondagavond/maandagochtend en tijdens de vakanties bij zijn gezin in Frankrijk, maar stond in de Franse Basisregistratie Personen niet op dit adres ingeschreven.

In hoger beroep is uitsluitend in geschil of X in 2017 recht heeft op de inkomensafhankelijke combinatiekorting (iack), zoals X verdedigt en de Inspecteur bestrijdt.

Vast staat dat de kinderen in het onderhavige jaar niet op hetzelfde woonadres als X stonden ingeschreven in de BRP. De relevante feiten zijn voor het onderhavige jaar gelijk aan die voor het jaar 2016. X heeft over de aanslag IB/PVV 2016 ook geprocedeerd ten aanzien van toepassing van de iack maar is door Hof Arnhem-Leeuwarden in het ongelijk gesteld (uitspraak 17 november 2020, 20/00083, ECLI:NL:GHARL:2020:9562, NLF 2020/2628). Het door X tegen die uitspraak ingestelde cassatieberoep is met toepassing van artikel 81 Wet RO ongegrond verklaard. In de gevoerde procedure heeft X nagenoeg dezelfde gronden aangevoerd als in het onderhavige beroep en hoger beroep.

Het Hof oordeelt dat X ook in 2017 geen recht heeft op toepassing van de iack. Van schending van het EU-recht, met name artikel 49 VWEU, is geen sprake. Voorts is noch het gelijkheidsbeginsel, noch het vertrouwensbeginsel geschonden.

Het hoger beroep is ongegrond.

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2017
Instantie
Hof Arnhem-Leeuwarden
Datum instantie
7 december 2021
Rolnummer
21/00176
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2021:11219
NLF-nummer
NLF 2021/2424
Aflevering
23 december 2021
bwbr0011353&artikel=8.14a,bwbr0012031&artikel=44b

X