Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis(2)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie(43)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur(1)
  • Recent(4)

X (verzoeker) heeft, bij op 18 november 2021 ter griffie van de Hoge Raad ingekomen berichten, de wraking verzocht van drie raadsheren van de Hoge Raad die uitspraak zullen doen in zijn belastingzaken.

De berichten van 18 november 2021 bevatten weliswaar een uiteenzetting van feiten en omstandigheden, maar geen feiten of omstandigheden die een of meer van de gewraakte raadsheren kunnen betreffen. De berichten bevatten evenmin feiten of omstandigheden die kunnen meebrengen dat de rechterlijke onpartijdigheid bij de behandeling van het beroep in cassatie schade zou kunnen lijden. De onderhavige verzoeken voldoen daarmee niet aan de eis dat het verzoek tot wraking is gemotiveerd en kunnen dus niet worden aangemerkt als wrakingsverzoeken in de zin van artikel 8:15 Awb.

De vierde kamer (wrakingskamer) van de Hoge Raad stelt de verzoeken tot wraking buiten behandeling.

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2021
Instantie
HR
Datum instantie
17 december 2021
Rolnummer
21/04805; 21/04806
ECLI
ECLI:NL:HR:2021:1905
Auteur(s)
Michiel Hennevelt
Hof Arnhem-Leeuwarden
NLF-nummer
NLF 2022/0010
Aflevering
6 januari 2022
Judoreg
NFB4731
bwbr0005537&artikel=8:15,bwbr0005537&artikel=8:16

X