Direct naar content gaan
Naar alle auteurs

Michiel Hennevelt

Hof Arnhem-Leeuwarden

Recente bijdragen

  • Verzoek tot wraking raadsheren buiten behandeling gesteld NLF 2022/2449
  • Publicatie over wet levert geen schijn van vooringenomenheid op van raadsheer NLF 2022/2450
  • Berekening overdrachtswinst bij reorganisatie; Rechtbank volgt oordeel deskundige NLF 2022/2219
  • A-G adviseert tot buiten behandeling stellen van verzoek tot wraking raadsheren NLF 2022/2162
  • Onjuiste proceskostenvergoeding in hoger beroep; juiste vergoeding voor beroepsfase NLF 2022/2021
Naar de bovenkant van de pagina