Naar alle auteurs

Michiel Hennevelt

Hof Arnhem-Leeuwarden

Recente bijdragen

  • Vergoeding griffierecht; geen vergoeding verletkosten eerste instantie NLF 2022/0882
  • Terechte betwisting van ontvangst van aangetekende nota griffierecht NLF 2022/0580
  • Gestelde giften niet bewezen; geen recht op immateriële schadevergoeding NLF 2022/0492
  • Motiveringsgebrek juiste verzending naheffing omzetbelasting; matiging ‘67f-boete’ NLF 2022/0460
  • Wrakingsverzoek rechters bij Hoge Raad buiten behandeling gelaten NLF 2022/0408