Direct naar content gaan

Samenvatting

Deze zaak gaat over aan X (belanghebbende) voor de jaren 2014 tot en met 2017 opgelegde aanslagen IB/PVV. Daarbij zijn uitkeringen uit onzuivere pensioenaanspraken die vóór 1995 zijn opgebouwd gerekend tot zijn box 1-inkomen. Dat is onjuist. In geschil is of deze onjuistheid voortvloeit uit het arrest van de Hoge Raad van 18 oktober 2019 (18/02552, ECLI:NL:HR:2019:1596, NLF 2019/2400, met noot van Luijken) of dat die onjuistheid al voortvloeide uit het arrest van de Hoge Raad van 16 januari 2009 (07/12243, ECLI:NL:HR:2009:BF7264).

A-G Koopman concludeert dat verschillende definities van ‘nieuwe jurisprudentie’ verdedigbaar zijn, en dat zijn voorkeur uitgaat naar de volgende: De onjuistheid van een aanslag vloeit voort uit nieuwe jurisprudentie als de desbetreffende rechterlijke uitspraak is gewezen nadat de belastingaanslag onherroepelijk is geworden en de Inspecteur voorafgaande aan die uitspraak in redelijkheid geen rekening ermee behoefde te houden dat de aan die aanslag ten grondslag liggende rechtsopvatting onjuist was. De Inspecteur die zich op de nieuwheid van een arrest beroept, kan die stelling onderbouwen door te wijzen op de omstandigheid a. dat de Hoge Raad zelf verklaart om te gaan of een rechtsregel te nuanceren of b. dat de Belastingdienst voorheen bestaande beleidsregels of kennisgroepstandpunten moet intrekken of wijzigen. Andere onderbouwingen zijn niet bij voorbaat uitgesloten.

Die definitie toepassend op deze zaak komt de A-G na een analyse van de arresten van 16 januari 2009 en 18 oktober 2019 tot de slotsom dat in de huidige stand van het geding niet is komen vast te staan dat aan de voorwaarden voor toepassing van deze uitzondering is voldaan.

De A-G komt tot de conclusie dat het (sprong)cassatieberoep van X gegrond is en geeft de Hoge Raad in overweging de zaak te verwijzen naar een gerechtshof.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2014-2017
Instantie
A-G
Datum instantie
26 januari 2024
Rolnummer
23/00945
ECLI
ECLI:NL:PHR:2024:102
Auteur(s)
mr. J. Berns
FT-advocaten
NLF-nummer
NLF 2024/0378
Aflevering
13 februari 2024
Judoregnummer
JCDI:NFB6237
bwbr0002320&artikel=65,bwbr0002320&artikel=65,bwbr0012031&artikel=45aa,bwbr0012031&artikel=45aa

Naar de bovenkant van de pagina