Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

De Portugese inkomstenbelasting kent een regeling waarbij een belastingvoordeel wordt toegekend dat erin bestaat dat slechts belasting wordt geheven over 50% van de winst die voortvloeit uit de overdracht van aandelen in vennootschappen naar nationaal recht, maar niet voor de overdracht van aandelen in vennootschappen die in een andere lidstaat zijn opgericht. De Tribunal Arbitral Tributário (scheidsgerecht voor belastingzaken, Portugal) heeft over deze regeling aan het HvJ prejudiciële vragen gesteld. Met name is gevraagd of deze regeling strijdig is met artikel 49 (vrijheid van vestiging) en 63 (vrij verkeer van kapitaal) VWEU.

Het HvJ verklaart het volgende voor recht:

Artikel 63 VWEU moet aldus worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een belastingpraktijk van een lidstaat inzake de inkomstenbelasting van natuurlijke personen die erin bestaat dat een belastingvoordeel waarbij de vermogenswinstbelasting bij de overdracht van aandelen van vennootschappen met de helft wordt verminderd, uitsluitend wordt toegekend voor de overdracht van aandelen van in die lidstaat gevestigde vennootschappen, en niet voor de overdracht van aandelen van in andere lidstaten gevestigde vennootschappen.

Metadata

Rubriek(en)
Europees belastingrecht
Belastingtijdvak
2019
Instantie
HvJ
Datum instantie
16 november 2023
Rolnummer
C-477/22
ECLI
ECLI:EU:C:2023:880
Auteur(s)
mr. J. van Poppel
Erasmus Universiteit Rotterdam / Belastingdienst
NLF-nummer
NLF 2023/2751
Aflevering
7 december 2023
Judoregnummer
JCDI:NFB6119
bwbv0001506&artikel=63,bwbv0001506&artikel=63

Naar de bovenkant van de pagina