Naar alle auteurs

Janine van Poppel

Erasmus Universiteit Rotterdam / Belastingdienst

Over Janine

Janine van Poppel is werkzaam als fiscalist vennootschapsbelasting op de afdeling special internationaal bij de Belastingdienst, Grote Ondernemingen. Daarnaast is zij als wetenschappelijk docent verbonden aan de sectie belastingrecht van de Erasmus Universiteit te Rotterdam en schrijft zij als auteur bij NLFiscaal en NDFR.

Recente bijdragen

  • Belgische extra administratieve last strijdig met artikel 56 VWEU NLF 2022/0543
  • Belastingcontrole; werkingssfeer van het Unierecht NLF 2022/0309
  • Dient nationale wijziging van bestaande staatssteunregeling te worden aangemeld? NLF 2021/2216
  • Dienst Poste Italiane voor inning OZB mogelijk verboden staatssteun NLF 2021/0888
  • Spaanse belasting voor gebruik publieke domein geoorloofd NLF 2021/0373