Direct naar content gaan
Naar alle auteurs

Janine van Poppel

Erasmus Universiteit Rotterdam

Recente bijdragen

  • Niet verlenen van uitstel belastingbetaling niet strijdig met artikel 49 VWEU NLF 2022/2508
  • Belastingverhoging wegens niet voldoen aan fiscale documentatieverplichting NLF 2022/2165
  • Aftrek eigenwoningrente inwoner BelgiĆ« op grond van Schumacker-doctrine NLF 2022/1244
  • Belgische extra administratieve last strijdig met artikel 56 VWEU NLF 2022/0543
  • Belastingcontrole; werkingssfeer van het Unierecht NLF 2022/0309
Naar de bovenkant van de pagina