Direct naar content gaan

Samenvatting

Het cassatieberoep in deze BPM-zaak is alleen gegrond omdat Hof Den Bosch bij de vaststelling van de proceskostvergoeding van een discriminerend tarief is uitgegaan (vgl. HR 27 mei 2022, 21/02977, ECLI:NL:HR:2022:752, NLF 2022/1096, met noot van Hennevelt).

Voor het overige verklaart de Hoge Raad het cassatieberoep van X (belanghebbende) met toepassing van artikel 81 Wet RO ongegrond. De Hoge Raad doet de zaak af.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2022
Instantie
HR
Datum instantie
6 oktober 2023
Rolnummer
22/01076
ECLI
ECLI:NL:HR:2023:1387
NLF-nummer
NLF 2023/2313
Aflevering
12 oktober 2023
bwbr0005537&artikel=8:75,bwbr0005537&artikel=8:75

Naar de bovenkant van de pagina