Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis(1)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(3)
  • Jurisprudentie(35)
  • Commentaar NLFiscaal(1)
  • Literatuur(7)
  • Recent(4)

In deze procedure is in geschil of projectontwikkelaar X (bv; belanghebbende) omzetbelasting verschuldigd is over de verkoop van een woon(zorg)complex. Meer specifiek is in geschil of artikel 37d Wet OB 1968 van toepassing is. Indien geen sprake is van een overgang van een algemeenheid van goederen is in geschil welk bedrag aan herziening in aanmerking moet worden genomen.

Hof Arnhem-Leeuwarden is van oordeel dat de onderhavige levering van het (verhuurde) complex, gelet op de jurisprudentie van het HvJ en het arrest HR 6 juni 2008, 42.677, ECLI:NL:HR:2008:AY8546, binnen de reikwijdte valt van artikel 37d Wet OB 1968 (artikel 19 Btw-richtlijn). Op het moment van overgang wordt de onroerende zaak verhuurd en daarmee voorafgaand aan de overgang door één ondernemer, zijnde X, gebezigd in het kader van diens onderneming. Niet in geschil is dat de algemeenheid overgedragen wordt met het oog op een voortgezet bezigen daarvan door één andere ondernemer. Het Hof gaat voorbij aan hetgeen de Inspecteur over de intenties van X heeft aangedragen. Een dergelijk criterium is niet terug te vinden in de door het HvJ gebezigde uitleg van overgang van een algemeenheid van goederen. Overigens merkt het Hof op dat, indien de intentie van X wel zou moeten worden betrokken bij de vraag of sprake is van een overgang van een algemeenheid van goederen, het oordeel van het Hof niet anders zou zijn.

Nu het Hof van oordeel is dat sprake is van een overgang van een algemeenheid van goederen, is tussen partijen niet in geschil dat een teruggaaf btw moet worden verleend van een bedrag van € 220.008.

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
3e kwartaal 2018
Instantie
Hof Arnhem-Leeuwarden
Datum instantie
17 mei 2022
Rolnummer
20/01113; 20/01114
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2022:4042
NLF-nummer
NLF 2022/1065
Aflevering
2 juni 2022
bwbr0002629&artikel=37d,bwbr0002629&artikel=37d

X