Direct naar content gaan

Samenvatting

X bv is gevestigd in Nederland en heeft alle aandelen in dochter Y, gevestigd in lidstaat B. Y is een winstgevende vennootschap zonder vaste inrichting in Nederland.

De door X bv betaalde rente wordt in aftrek beperkt door de toepassing van artikel 15b Wet VpB 1969. Bij de berekening van de gecorrigeerde winst wordt geen rekening gehouden met de winst van Y.

Vraag

Als Y in Nederland was gevestigd had X bv met Y een fiscale eenheid kunnen vormen. In dat geval zou X bv bij de berekening van de gecorrigeerde winst ook de (Nederlandse) winst van Y in aanmerking nemen. Verzet de vrijheid van vestiging zich ertegen dat ter bepaling van de zogenoemde gecorrigeerde winst voor de toepassing van artikel 15b Wet VpB 1969 geen rekening wordt gehouden met de (buitenlandse) winst van Y?

Antwoord

Nee, niettegenstaande het oordeel van het Hof van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA-Hof) van 1 juni 2022 in de zaak PRA Group Europe AS verzet de vrijheid van vestiging zich daar niet tegen.

Metadata

Rubriek(en)
Vennootschapsbelasting
Europees belastingrecht
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
Belastingdienst
Datum instantie
6 februari 2024
Rolnummer
KG:040:2024:3
NLF-nummer
NLF 2024/0372
Aflevering
13 februari 2024
bwbr0002672&artikel=15b,bwbr0002672&artikel=15b,bwbv0001506&artikel=49,bwbv0001506&artikel=49

Naar de bovenkant van de pagina