Direct naar content gaan

Samenvatting

Dit besluit (Stcrt. 2020, 66447) is een actualisatie van het besluit van 22 september 2020 (2020-20122, Stcrt. 2020, 50146, NLF 2020/2084). Dit besluit bevat goedkeuringen waardoor een eigenwoningschuld die onder de fiscale aflossingseis valt, blijft behoren tot de eigenwoningschuld als met de geldverstrekker een betaalpauze voor rente en aflossing wordt overeengekomen vanwege (dreigende) betalingsproblemen als gevolg van de uitbraak van het coronavirus en de daardoor ontstane aflossingsachterstand op een andere wijze dan waarin wettelijk is voorzien, wordt ingehaald. Daarnaast wordt in dit besluit toegelicht op welk moment de tijdens de betaalpauze verschuldigde rente aftrekbaar is. Dit besluit geldt onder voorwaarden ook voor al vóór 8 mei 2020 overeengekomen betaalpauzes in verband met de uitbraak van het coronavirus.

Ten opzichte van het vorige besluit is de periode verlengd waarbinnen de belastingplichtige en de geldverstrekker een betaalpauze overeen kunnen komen.

Het besluit van 22 september 2020 is ingetrokken.

Dit besluit is met ingang van 23 december 2020 in werking getreden.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
23 december 2020 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
16 december 2020
Rolnummer
2020-27806
NLF-nummer
NLF 2021/0036
Aflevering
7 januari 2021
bwbr0011353&artikel=3.147,bwbr0011353&artikel=3.147,bwbr0011353&artikel=3.119a,bwbr0011353&artikel=3.119a,bwbr0011353&artikel=3.119c,bwbr0011353&artikel=3.119c,bwbr0011353&artikel=3.119e,bwbr0011353&artikel=3.119e,bwbr0011353&artikel=3.119e&lid=1,bwbr0011353&artikel=3.119e&lid=1,bwbr0011353&artikel=3.119g,bwbr0011353&artikel=3.119g

Naar de bovenkant van de pagina