Direct naar content gaan

Samenvatting

Refererend aan het artikel van Helmonds en De Win in NLF-W 2023/1, gaan Mike Makkinje en Tim Visser in deze bijdrage in op het begrip achterstelling in het kader van de lucratiefbelangregeling. Daarnaast bespreken de auteurs de invloed van (aandeelhouders)leningen op de kwalificatie van een lucratief belang. Tot slot behandelen zij de mogelijke sfeerovergangen die ontstaan door wijzigingen in de samenstelling van het (eigen) vermogen van een vennootschap en de (ongewenste) fiscale gevolgen daarvan.


Deze bijdrage is een referentie-artikel op ‘Het begrip “achtergesteld aandeel” in de zin van artikel 3.92b Wet IB 2001 bezien in het licht van employee share plans’ van Martijn Helmonds en Wouter de Win in NLF-W 2023/1.

NLF-W artikel

1. Inleiding

Martijn Helmonds en Wouter de Win schreven een interessant artikel over het begrip ‘achtergesteld’ in de lucratiefbelangregeling aan de hand van voorbeelden met diverse soorten aandelen. In dit artikel willen ook wij graag stilstaan bij het begrip ‘achtergesteld’. Daarnaast bespreken wij het effect van (aandeelhouders)leningen voor de beoordeling of sprake is van een lucratief belang. Vervolgens behandelen we het effect van de zogenoemde (continue) hefboomtoets (ook wel financieringstoets genoemd). Hierbij komen de mogelijke sfeerovergangen binnen het boxensysteem van de inkomstenbelasting aan de orde.

2. Achtergestelde aandelen en hefboomwerking

De lucratiefbelangregeling van artikel 3.92b Wet IB 2001 kent twee toetsen:

Log hier in om verder te lezen

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Auteur(s)
mr. drs. M.M. Makkinje RA
Baker Tilly
mr. T. Visser
Baker Tilly
NLF-nummer
NLF-W 2023/9
Judoreg
NFB5628
Publicatiedatum
23 februari 2023
bwbr0011353&artikel=2.14,bwbr0011353&artikel=3.92b,bwbr0011353&artikel=4.16

Naar de bovenkant van de pagina