Direct naar content gaan

Gerelateerde content

 • Wet en parlementaire geschiedenis
 • Internationale regelgeving
 • Lagere regelgeving
 • Besluiten
 • Jurisprudentie
 • Commentaar NLFiscaal
 • Literatuur
 • Recent

Samenvatting

In een vorige opinie (zie NLF Opinie 2019/22) vergeleek Arthie Schimmel de Europese verkiezingsprogramma’s van de Nederlandse partijen en besteedde zij ook aandacht aan de Europese verkiezingsprogramma’s van de regerende partijen in Duitsland en Frankrijk.


In deze opinie kijkt zij naar de Europese verkiezingsprogramma’s van de regeringspartijen in Spanje, Portugal, Italië, Griekenland, Malta en Cyprus.

Opinie

Spanje en Portugal

In Spanje werden op zondag 28 april 2019 nationale verkiezingen gehouden. De regerende PSOE (Partido Socialista Obrero Español) is weer de grootste partij geworden, maar zal een coalitie met meerdere partijen moeten vormen voor een meerderheid in het parlement. In Portugal is een sociaal-democratische minderheidspartij (Partido Socialista, PS) aan de macht, gesteund door de linkse Bloco de Esquerda en de Coligação Democrática Unitária, een electorale en politieke coalitie tussen de Portugese Communistische Partij (PCP) en de Portugese Ecologisch Partij (PEV.)

De PSOE in Spanje en de PS in Portugal hebben het Europese verkiezingsprogramma 2019 (Manifesto 2019) van de Party of European Socialists (PES) overgenomen. Het Manifesto 2019 heeft als motto ‘Een nieuw sociaal contract voor Europa’ (Spanje: Un Nuevo Contrato Social para Europa en Portugal: Um Novo Contrato Social para a Europa).

In het Manifesto 2019 gaat het om belastingrechtvaardigheid en voortzetting van de strijd tegen belastingontwijking en agressieve belastingplanning. Er moet een gemeenschappelijke Europese benadering komen om te zorgen voor een geschikt niveau van effectieve belastingheffing en er moet een einde komen aan de neerwaartse belastingconcurrentie. Iedere burger en iedere onderneming moet een faire bijdrage leveren aan de samenleving door aan belastingverplichtingen te voldoen. Winsten moeten worden belast waar ze ontstaan.

De Portugese Partido Socialista wijkt enigszins af en pleit voor belastingrechtvaardigheid op Europees niveau en wil belastingontwijking en daarmee oneerlijke belastingconcurrentie met het mkb bestrijden. De PS wil kapitaalbewegingen, financiële transacties en de digitale economie belasten en zorgen voor fiscale stimulansen voor werkgelegenheid, innovatie en duurzame ontwikkeling.

Italië

Italië wordt geregeerd door een coalitie van de eurosceptische, populistische en ecologische partij MoVimento 5 Stelle en de rechtse Lega.

In de fiscale paragraaf van het Europese verkiezingsprogramma 2019 van de MoVimento 5 Stelle (Un fisco equo dicendo stop ai paradisi fiscali) zijn de belastingparadijzen binnen en buiten de EU de echte Europese noodsituatie. Volgens M5S is het gevolg daarvan financiële onevenwichtigheden voor vele lidstaten. Deze lidstaten zijn daardoor niet in staat om passende middelen te genereren om armoede te bestrijden. M5S noemt België, Cyprus, Hongarije, Ierland, Luxemburg, Malta en Nederland als de interne belastingparadijzen van de EU. Deze lidstaten zorgen er met hun belastingsystemen voor dat de interne markt wordt ondermijnd. Belastingparadijzen buiten de EU moeten door een gecoördineerde mondiale en Europese actie aangepakt worden. De M5S stelt zes maatregelen voor. Dat zijn:

 1. het beëindigen van de felle fiscale concurrentie tussen lidstaten;
 2. de grens verlagen van de drempel van de omzet met betrekking tot de meldingsplicht van mno’s;
 3. openbare registers over uiteindelijk gerechtigden;
 4. een bindend model voor Europese belastingheffing van mno’s zodat belasting betaald wordt waar economische activiteit uitgeoefend wordt;
 5. introductie van digitaks voor een fiscaal level playing field met traditionele ondernemingen; en
 6. een belasting op financiële transacties.

Het Europees verkiezingsprogramma van de M5S eindigt als volgt:

‘Als vandaag de dag de belastingdienst de vijand van miljoenen burgers is, is dat ook omdat hij de vriend van zeer weinig bevoorrechten is. Dit moet worden beëindigd. Daarom is het belangrijk om onze voorstellen tegen de grote belastingontwijking te ondersteunen. Het is noodzakelijk een einde te maken aan de belastingparadijzen om de vele ongelijkheden van dit Europa te verminderen.’

Legano heeft geen eigen Europees verkiezingsprogramma 2019 (althans uw correspondent heeft het niet kunnen vinden). Er zijn wel posters met ‘Prima l’Italia! Verso l’Europa del Buonsenso!’ en filmpjes met premier Salvini, de leider van de rechtse Lega. 

Griekenland

In Griekenland regeren tot nu toe de radicaal-linkse Syrizia en de rechts-populistische Anel. Syrizia en Anel hebben geen eigen Europese verkiezingsprogramma’s 2019. Er is wel een verklaring van Syrizia over Europa. Zo is de partij tegen het neoliberale beleid van soberheid, vermindering van sociale rechten en beleid zonder democratische legitimiteit in Europa, want dit lokt extreemrechts populisme uit. Syrizia wil:

 • bestrijding van belastingontduiking en -ontwijking;
 • Europese en internationale regelgeving inzake belastingparadijzen; en
 • een billijke belastingharmonisatie.

Ook pleit de partij voor een verhoging van de communautaire begroting met nieuwe middelen zoals een belasting op financiële transacties, CO2 en digitaks.

Malta en Cyprus

De regeringspartij Partit Laburista (PL) van Malta is in 2015 uit de Socialistische Internationale gezet omdat de partij blijkbaar de contributie niet betaald had. Dat weerhoudt de PL niet om op de website naar het Manifesto 2019 van de PES (Party of European Socialists) te verwijzen. In het Maltees Kuntratt Soċjali għall-Ewropa Ġdid.

In Cyprus is op de officiële website van de rechtse christendemocratische regeringspartij DISY alleen iets over de Europese verkiezingen van 2014 te vinden. Ook op deze pagina is niets dat op een Europees verkiezingsprogramma lijkt. Er is wel een link naar de site van Juncker te vinden (Juncker for President), maar die stamt ook uit 2014.

Verkiezingen Europees Parlement

De Europese verkiezingen 2019 zijn in Malta op 25 mei en in Spanje, Portugal, Italië, Griekenland en Cyprus op 26 mei.

Metadata

Rubriek(en)
Overig
Auteur(s)
mr. A. Schimmel
Zelfstandig fiscaal journalist
NLF-nummer
NLF Opinie 2019/24
Judoreg
NFB2454
Publicatiedatum
7 mei 2019

Naar de bovenkant van de pagina