Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

Ideella föreningen Svenska Bankföreningen med firma Svenska Bankföreningen, Näringsverksamhet, is een Zweedse bankenorganisatie die 31 leden vertegenwoordigt in het kader van aangelegenheden van gemeenschappelijk belang op nationaal en internationaal niveau. Haar leden zijn banken en financiële instellingen die in Zweden gevestigd zijn. Länsförsäkringar Bank is lid van die bankenorganisatie (hierna tezamen: verzoeksters).

In Zweden geldt sinds 1 januari 2022 een wet waarbij Zweedse instellingen worden belast op basis van hun schulden aan het begin van het belastingjaar, en buitenlandse instellingen worden belast op basis van hun activiteiten via een Zweeds filiaal. Negen instellingen worden hierdoor belast, maar de overige kredietinstellingen niet.

De Europese Commissie heeft geoordeeld dat deze wet niet in strijd is met artikel 107 VWEU (verboden staatssteun), maar volgens verzoeksters is dat wel het geval. Daarom zijn zij naar het Gerecht van de EU gestapt.

Het Gerecht oordeelt dat het Zweden niet kan worden belet om, ten eerste, een belasting met een heffingsdrempel in te voeren en, ten tweede, een aanpassingsmechanisme vast te stellen dat zo ver kan gaan dat kredietinstellingen die onder die drempel blijven, worden vrijgesteld, mits deze elementen niet in strijd zijn met het doel van de belasting. Daarom onderzoekt het Gerecht of deze drempel al dan niet in strijd is met het doel van de belasting of al dan niet kennelijk discriminerend is.

Het Gerecht oordeelt dat verzoeksters niet hebben aangetoond dat de Commissie twijfels had moeten hebben over de kwalificatie van de belasting in de zin van artikel 107, lid 1, VWEU, op grond waarvan zij de formele onderzoeksprocedure had moeten inleiden. Bijgevolg wordt het beroep in zijn geheel verworpen.

Verzoeksters worden verwezen in hun eigen kosten en in die van de Europese Commissie.

Zweden draagt zijn eigen kosten, aldus het Gerecht.

Metadata

Rubriek(en)
Europees belastingrecht
Belastingtijdvak
2022 e.v.
Instantie
Gerecht van de EU
Datum instantie
17 april 2024
Rolnummer
T-112/22
ECLI
ECLI:EU:T:2024:250
Auteur(s)
mr. J. van Poppel
Erasmus Universiteit Rotterdam / Belastingdienst
NLF-nummer
NLF 2024/1080
Aflevering
7 mei 2024
Judoregnummer
JCDI:NFB6379
bwbv0001506&artikel=107,bwbv0001506&artikel=107,bwbv0001506&artikel=108,bwbv0001506&artikel=108

Naar de bovenkant van de pagina